چرا سریال توهین آمیز مختارنامه از طریق تلویزیون تمدن در کابل نشر میگردد؟ — محمد شریف

 

چرا سریال توهین آمیز مختارنامه از طریق تلویزیون تمدن در کابل نشر میگردد؟

 

السلام و عليکم ورحمة الله و برکاته !

امروز وضعيت افغانستان به جای رسيده که هر کی هر کار کند کسی نيست که بگويد چرا ؟

زمانيکه سريال ايرانی بنام مختار نامه در کشور های مثل لبنان و شبکه های خود ايرانی بخش می شد موج از اعتراضات از طرف مجامع اهل سنت در تعداد زياد از کشور های اسلامی را در پی داشت اما افسوس که امروز همين سريال که تماماً توهين به صحابه گرامی رسول الله صلی وعليه و سلم و ديگر بزرگان اهل سنت می باشد از طريق تلويزيون تمدن در کابل به نشر می رسد احدی از مسئولين ، مجامع ، علما و حتی افراد انفرادی صدای خود را در مخالفت با آن بلند نمی کنند نمي دانم اين بيخبری تاکی ؟

چرا وزارت اطلاعات و فرهنگ از همه چيز بی خبر است ؟

چرا وزارت حج و اوقاف از همه چيز بی خبر است ؟

آيا در افغانستان مجمع بنام شورای علما وجود دارد و اگر است کجاست ؟ چگونه ميتوان اين شورای علما را متوجه مسئوليت شان کرد و چگونه ميتوان با آنها تماس حاصل کرد ؟ در حاليکه در اکثر کشورهای اسلامی به آسانی ميتوان سوالات فقهی و يا مشکلات خويش را با علما در ميان گذاشت .

اميدوارم صدای اعتراض بنده از طريق شما به گوش مسئولين رسانيده شود .

با احترام

محمدشريف

کابل 17/اسد/1390

Mohammad Sharif
email:
sf_af2000@yahoo.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *