اگر پیشنهاد من قبول میشد، حادثۀ 11 سپتمبر واقع نمیشد — انجنیر فضل احمد افغان

 

اگر پیشنهاد من قبول میشد، حادثۀ 11 سپتمبر واقع نمیشد

 

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا.11سپتمبر 2011م

 

قبل از اینکه آغاز سخن از مطلب عنوان فوق کنم باید به عرض هموطنان عزیز برسانم که من این مقاله را که بیانگر پیشبینی من در سال 1986م از احتمال استفاده طیاره توسط تروریستها به منظور اهداف شوم و غیر انسانی شان بود در همان زمان طی نامۀ به سازمان ملل متحد, سازمان بین المللی حمل ونقل هوائی  و رهبران جهان هوشدار داده و بعدآ موضوع را مجددآ بتاریخ نهم سپتمبر 2009م به نشر سپرده بودم…

 

 

برای ورود به متن کامل این مقاله لطفاً بروی تصویر کلیک فرمایید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *