سخنی پیرامون طالبان – مقاومت و اشغال افغانستان— ویس ناصری

 

سخنی پیرامون طالبان – مقاومت و اشغال افغانستان

 

ویس ناصری- مدیر مسؤل سایت ازمون ملی

برگرفته شده از: سایت محترم آزمون ملی

تذکار :ـ هموطن گرامی آقای جناب احسان " خالد" از ولایت بدخشان لطف فرموده و مقاله جالب ذیل را برای نشر به سایت خودشان یعنی آزمون ملی فرستاده اند .
این مقاله که سراپا پیرامون عملکرد و در مذمت و نقد اعمال طالبان است ، برشته تحریر در آمده است .

آزمون ملی بخاطر احترام به آزادی فکر و عقیده و بدلیل آنکه این سایت آئینه اندیشه های ملت عزیز ما در افغانستان دوستداشتنی میباشد ، ملت ایکه با آرا ، افکار ونظریات گوناکون به قضایا و رویداد های تاریخی کشور شان و تحولات جهان ومنطقه مینگرند ، به نشر و پخش اینگونه مقالات و نوشته ها مبادرت میورزد .

البته با تمام احترام با آزادی فکر و عقیده و با وجودیکه این مضمون را ما بدون کوچکترین سانسور نشر مینمائیم ، اما در پرتو رخداد های غمبار و اسفناک تاریخی چند سال گذشته و با نظر داشت نقش و عملکرد جریانها ، احزاب و سازمانهای مختلف چپ و راست در سه دهه گذشته درکشور ما، با کمال جرئت و شهامت باید اعتراف نمود که طالبها با وجود اشتباهات و لغزشهای مختلف شان در عرصه های گوناگون ، یگانه جریان و سازمانی بودند که افغانستان را از خانه جنگی ها ، بی نظمی ها ، غارتگری ها ، پاتک اندازی ها ، قومندان سالاری ها ، راکت بازی ها ، ریاست جمهوریخواهی ها ، زد وبند های قدرتخواهانه و سلطه جوئی ها ، تجزیه طلبی ها و فرار از حاکمیت مرکزی ، خود سری هاو ده ها مصیبت و بدبختی های حاکم آنروزهای سیاه و فلاکتبار نجات بخشیدند.

شاید به همین دلائل بود که جناب استاد بزرگوار محترم آقای ربانی رئیس جمهور آنوقت افغانستان ایشانرا در یک مصاحبه با شخص خودم از شهر خرطوم ( سودان ) حین اشتراک در کنفرانس سران کشور های اسلامی ـ طالبان را کبوتر های صلح !!!! خطاب نمودند و یا آمرصاحب شهید احمدشاه مسعود با تمام امکانات حربی و مالی در خدمت شان قرار گرفته و برای مذاکره با ایشان شخصا" به میدانشهر رفت .

امیر اسماعیل خان برایم قصه نمود که شخص خودش به امر !! و دستور !! استاد ربانی برای اولین گروپ 20 نفره سران طالبان قبل از دخول شان به چمن و سپن بولدگ ، مبلغ ششصد میلیون افغانی را نقدا" تقدیم نمود .
جناب استاد ربانی به همه قومندانان جمعیت بخصوص مرحوم ملا نقیب آخند شخصا" دستور همکاری ( تسلیمی ) را به طالبان صادر نمود .

آری همین طالبهای ( وحشی ) امروز از چنان حمایت ها برخوردار بودند .
همچنان امروز که این ( وحشی ) ها عملا" در صحنه حضور ندارند ، در همین ولایت شما( بدخشان ) آقای قومندان مظفر الدین خان برادر زاده !!! جناب استاد ربانی بنابر ارتکاب اعمال غیر اخلاقی اش ، زور گوئی و قلدری هایش ، شهره آفاق میباشد .

در همین قندز و تخار و بدخشان و مزار و جوزجان ، سر پل و فاریاب غیره مناطق شمال که گویا طالبان حضور ندارند و الحمدالله حاکمیت و امنیت بدست مخالفان طالبان و مزدوران و متحدان اشغالگران نوین قرار دارد ، متاسفانه و با هزاران درد و افسوس دختر 7 ساله بیگناه و بیدفاع مورد تجاوز جنسی دسته جمعی همین قومندانان دیروز جهاد، پیروران استاد ربانی و شرکایش قرار میگیرند ، ویا دختر مظلوم و معصوم 4 ساله با یک سگ جنگی معاوضه میگردد و یا پسر عضو شورای ملی بر یک دختر جوان تجاوز جنسی مینماید ، چرا؟؟؟؟ بخاطریکه این است حقوق بشر از نوع دیگرش !

اگر امروز همین طالب نمیبود و مقاومت نمی نمود و از سر و جان و خون خویش نمی گذشت ، مطمئن باشید که با تسلیم پذیری ، سازش ، خیانت و سر افگندگی مارشال ؟؟؟!!! فهیم ، استاد ربانی ، استاد سیاف ، خلیلی ، محقق ، قانونی ، برادران شهید مسعود ، استاد عطا ، محسنی ، انوری و غیره ، نامی از افغانستان ، نامی از آزادی و ملت ما باقی نمی ماند .

چنانچه جهاد و مقاومت بزرگ ملت مجاهد افغانستان پلان و برنامه متجاوزان روسی و کمونستی را با شکست مفتضحانه مبدل نمود ،امروز همین مقاومت و مبارزه طالبها و سائر نیروهای جهادی پلانها و آجندا های منطقوی و بین المللی آمریکا ، انگلیس و خلاصه ناتو را با شکست مواجه ساخته و الحمدالله همین مقاومت ملت های دلیر و مصمم افغانستان و عراق است که غول استعمار را با شکست و رسوائی تاریخی اش مواجه ساخته است ، نه کرنش ، معامله و نوکرمآبی های ذلیلانه و خجالتبار مزدوران سازشکار ، ارزش فروشان بدنام و ثروت اندوزان قارون صفت امروزی که متاسفانه و بدبختانه با نام جهاد ، آزادی و خون شهدا جفا و خیانت نمودند .

موفق و موئید باشید .

با عرض احترام

ویس ناصری ـ مدیر مسوول سایت آزمون ملی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *