دست های مرموز درحوادث افغانستان — احمد عارفی

 

دست های مرموز درحوادث افغانستان

( بحثی در مورد قتل های زنجیره ئی  و حوادث انتحاری و انفجاری)

 

بقلم: احمد عارفی

 

…شاید همان کسانی که  در تلاش پنهان نگهداشتن دست های مرموز و حذف گزینه های دیگر از لست نقد و بررسی میباشند این نوشته را هم بخاطر جلوگیری از افشاء شدن حقایق،  بنام دفاع از پاکستان بزیر سوال ببرند. البته این نوشته نباید برائتی برای پاکستان تلقی شود چون دست های پلید و اهداف شیطانی پاکستان در افغانستان اظهر من الشمس بوده و نیازی به تحقیق و تدقیق بیشتری ندارد بلکه باید در زمینه شناخت ، پیدا نمودن و آشکارا نمودن دست های ناپاک و پلید دیگری که در پستی و رذالت و سفاکی و قساوت بمراتب خبیث تر و مضر تر از پاکستان عمل مینمایند نیز تحقیقاتی صورت بگیرد تا پرده از رخ آن عده از دشمنان دوست نمای افغانستان نیز برداشته شود که از پشت سر به ملت ما خنجر میزنند و تلاش مینمایند تا همه کثافت کاری های خود را بوسیله یک عده از انسان نماهای جیره خوار و رسانه های مزدور از انظار عمومی پنهان نگهدارند…

 

برای ورود به متن کامل این مطلب به شکل PDF لطفا بر اینجا و یا روی تصویر کلیک کنید:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *