بحث با دیوانگان

آیا میدانستید؟

﴿سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح﴾

41

آیا میدانستید؟

A

﴿سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح﴾

﴿بخش سی و یکم﴾:

A

﴿بحث با دیوانگان﴾

A

مبادا باديوانگان صحبت كنى!

A

و نه با علمايى كه از اسلوب مناظره و استدلال بى‌خبرند!

A

نه با كسانى كه صرفاً براى ابراز شخصيت شان به طلب علم مى‌پردازند،

A

و هدف آنان از مناظره و مباحثه و به ميان كشيدن مسائل در نزد مردم عوام اين است كه آبروى ترا بريزند و ترا شرمنده كنند.

و در اصلِ راستا كاملاً بى باك و لاپروا هستند!

A

گرچه بدانند كه تو برحقى (بازهم از جهت ضد و عناد حاضر نيستند در برابر حق تسليم شوند).

A

﴿امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله تعالی علیه﴾

A

عزیزان گرانقدر!

A

لطفاً این اقوال و سخنان ارزشمند را در گوشی های تیلفون تان SAVE و در وقت ضرورت بدان مراجعه، و نیز با دیگران شریک سازید.

A

جزاکم الله خیراً!

A

ا.ج.ع

A

ادامـــه دارد….

A

یکشنبه بیست و هشتم رمضان المبارک ۱۴۳۷

A

سوم جولای ۲۰۱۶

A

https://www.facebook.com/meydanestid

A

و از طریق گوشی های موبایل!

A

m.facebook.com/meydanestid

A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *