سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح

آیا میدانستید؟
﴿سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح﴾

39

آیا میدانستید؟

﴿سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح﴾

﴿بخش بیست و نهم﴾:

A

﴿طلب مغفرت در هرمکان و هر زمان﴾:

A

امام حسن بصری (رح) فرمودند:

A

تا می‌توانید در خانه هایتان و در وقت سختی و بلایا و در راه و در کوچه و بازار و در مجالس خود و هرجایی که بودید زیاد استغفار کنید، چرا که شما نمی‌دانید چه وقت مغفرت الهی نازل می‌شود

A

قال الحسن رحمه الله:

A

﴿أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم؛ فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة﴾

A

عزیزان گرانقدر!

A

لطفاً این اقوال و سخنان ارزشمند را در گوشی های تیلفون تان SAVE و در وقت ضرورت بدان مراجعه، و نیز با دیگران شریک سازید.

A

جزاکم الله خیراً!

A

ا.ج.ع

A

ادامـــه دارد….

A

یک شنبه چهاردهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷

A

نزدهم جون ۲۰۱۶

A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *