سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح

آیا میدانستید؟

﴿سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح﴾

 

40

آیا میدانستید؟

A

﴿سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح﴾

A

﴿بخش سی ام﴾:

A

﴿لحظه ی حسرت، یأس، و نومیدی﴾:

A

امام ابن رجب رحمه الله فرمودند:

A

یکی از علمای سلف فرموده:

A

﴿در روز قیامت تمام لحظه های عمر انسان بر او عرضه خواهد شد، و هر لحظه ای که در آن ذکر و یاد خدای متعال را نکرده بخاطر آن در حسرت خواهد بود﴾

قال ابن رجب:

A

قال بعض السلف:

A

«يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر ‏الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات»

A

‏«جامع العلوم والحكم»

A

عزیزان گرانقدر!

A

لطفاً این اقوال و سخنان ارزشمند را در گوشی های تیلفون تان SAVE و در وقت ضرورت بدان مراجعه، و نیز با دیگران شریک سازید.

A

جزاکم الله خیراً!

A

ا.ج.ع

A

ادامـــه دارد….

A

یک شنبه، بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷

A

بیست و ششم جون ۲۰۱۶

A

https://www.facebook.com/meydanestid

A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *