سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح

43

آیا میدانستید؟

﴿سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح﴾

﴿بخش سی و سوم﴾:

﴿شروط داخل شدن به بهشت﴾!

به امام حسن بصری رحمه الله گفته شد:

بعضی از مردم می‌گویند که هرکس بگوید « لا إله إلا الله» وارد بهشت می‌شود؟

ایشان فرمودند:

« (آری) هرکس بگوید لا إله إلا الله بشرطیکه حق آنرا اداء کند و فرضش را بجای آورد داخل بهشت خواهد شد».

بعضی از مردم به این خود را برائت میدهند که شهادتین را ورد زبان کردن آنها را مستحق الورود به بهشت میسازد.

بهشت با انجام تکالیف شرعی و دوری از گناه حاصل می‌شود، پس کسی که شهادتین می‌آورد اما فرایض دینی خود را انجام نمی‌دهد یا بصورت ناقص انجام می‌دهد، نباید انتظار رحمت الهی را داشته باشد.

قيل للحسن رحمه الله:

إن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: «من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة».

عزیزان گرانقدر!

لطفاً این اقوال و سخنان ارزشمند را در گوشی های تیلفون تان SAVE و در وقت ضرورت بدان مراجعه، و نیز با دیگران شریک سازید.

جزاکم الله خیراً!

ا.ج.ع

ادامـــه دارد….

یکشنبه دوازدهم شوال ۱۴۳۷

هفدهم جولای ۲۰۱۶

https://www.facebook.com/meydanestid

و از طریق گوشی های موبایل!

m.facebook.com/meydanestid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *