سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح

46

آیا میدانستید؟

﴿سلسله ی سخنان، اقوال و نصایح سلف صالح﴾

﴿بخش سی و پنجم﴾:

﴿شرط قبولی اعمال﴾:

قال ابن المبارک رحمه الله:

«رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية».

عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمود:

«گاهی عملی هرچند کوچک است اما نیت (شخص) آنرا بزرگ می‌کند، و گاهی عملی هرچند بزرگ است اما نیت آنرا کوچک می‌گرداند». ‏‏

البته تنها نیت پاک و خالص شرط کافی نیست، بلکه عملی که انجام می‌دهیم باید آنگونه باشد که خدا و رسولش بدان امر داده اند، بعبارتی عمل انجام شده باید موافق شریعت و سنت باشد و هرگاه چنین عملی با اخلاص صورت گیرد، امید است که مشمول رحمت الهی قرار بگیریم.

‏«جامع العلوم والحكم»

عزیزان گرانقدر!

لطفاً این اقوال و سخنان ارزشمند را در گوشی های تیلفون تان SAVE و در وقت ضرورت بدان مراجعه، و نیز با دیگران شریک سازید.

جزاکم الله خیراً!

ا.ج.ع

ادامـــه دارد….

یکشنبه بیست و ششم شوال ۱۴۳

سی و یکم جولای ۲۰۱۶

https://www.facebook.com/meydanestid

و از طریق گوشی های موبایل!

m.facebook.com/meydanestid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *