د زنګوات د دردناکی پیښی په هکله د خلکو او حکومت تفصیلی خبری— د صدای افغان اداره

 

 

د زنګوات د دردناکی پیښی په هکله د خلکو او حکومت تفصیلی خبری

 

د صدای افغان اداره

 

د دی ویدیو په لیدلو سره تاسی د زنګوات د کلی د دردناکی پیښی په هکله د خلکو او د حکومت تفصیلی خبری، تحقیقات، فیصلی او د پیښو شوو حقایقو په هکله د عینی شاهدانو او د قربانیانو د کورنیو د خولی خبری آورئ او کولی شئ چی ډیر مهم او کافی معلومات تر لاسه کړی…

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *