با استقبال از رمضان المبارک ( ماه بهار قرآن) — محمد عزیز عزیزی

 

با استقبال از رمضان المبارک ( ماه بهار قرآن)

 


محمد عزیز (عزیزی) اول رمضان المبارک سال1431 هجری قمری

 

بر مسلمین مبارک، مـــاه  بهار قرآن

با دسته دستــۀ گل، از لالــه زار قرآن

 

این ماه ماه رحمت ، هم مغفرت به کثرت

باشـــی رها زدوزخ ،اندر حصـــار قرآن

 

ماهی که اول آن، رحمت بود درآن بیش

دراوسط است  بخشش، اندر شعـار قرآن

 

درختم این ضیافت، باشد رهــا ئی از نار

این مـــژدۀ عظیم است، اندر شمار قرآن

 

این مشعل فروزان،روشن به آن دل وجان

از بهــــر آنکســـی کو، گـــردید یار قرآن

 

بشنو به گوش جانت ،  اندر قیــــام هرشب

آهنگ دل نشــــین ِ، صوت هـــــزار قرآن

 

دل درهـــوای جاه و، ملک ِدگر  نباشد

گـــر او مقیم  باشـــد،  اندر دیار قر آن

 

افسرده  خلق بینی ،دربند حسرت وغـــم

هر گز غمـــی  ندارد، آن غمـــگسار قرآن

 

اندر چلنـــج قرآن ،   قدرت نبود کس را

بنــــگر به عالـــمِ کون، حکم وقرار قرآن

 

ای تشنه کام عرفان ، سیراب کن دل وجان

آب  حیـات باشــد  بحـــروانهـار قــرآن

 

گرمای روزمحشر، سوزنده است جان را

خوش آن تنی که باشد اندر ستــــــار قرآن

یارب «عزیز» میـــدار هر پیـرو ِ کتــابت

مارا همی بگردان ، تو پاســــــدار قرآن

پایان

—————————————-

روزچها ر شنبه اوماه رمضان المبارک سال 1431 هجری قمری

ساعت    لندن  – 02:30AM

مطابق به2010-08- 11

وبرابر با 20 اسد سال 1389

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *