بیاد شهــــدای انقلاب اسلامی افغانستان و روز شهـــدا — محمد عزیز عزیزی

 

بیاد شهــــدای انقلاب اسلامی افغانستان و روز شهـــدا

 


محمد عزیز عزیزی

 

بنگر!به دشت وبـاغ و گلستان وکـُهسار

از خون هر شهیــد وطن گشتـه لاله زار

 

برهرطرف  قــامت سروی شکسته ای
   با رنگ خون گشته  کفن سرخ وداغدار

 

از چشم مادران به غمِ  نور دیدگان
  باشد روان سرشک چنـــان ابرنوبهار

از قتل وکشت وخون جنایتگران ثـور
 افغانستان وملت ما گشت  داغـــدار

 بس خون  مردمان که بهر سوی ریختند
آن وحشیــان  ظالـم خونخـــوار ونا بکــار
 
 آن  سالهــــای پیش به هرگوشۀ وطن

سیلاب خون رواهمه در رود وجویبار

 

مرگ وفنا برای شهیدان مکن خطاب

اندر جهـــان غیب همــه زنده میشمار

 

نامِ هر آنکه کُشته شده در رۀ خــــدا

ثبـت است بر صحیفۀ تاریخ وروزگار

 

آنها که پاک وصاف ازین ملک رفته اند

گـــردیده انــد لایــقِ انعــــــام کردگــار

 

آن خائنین بخـــــون شهیدان این وطن

باشند منفعل وسیــــه روی و شرمسار

 

باید که رهـــروان شهیـدان این وطن

باشند با صــلابت و اِیمــــان استـــوار

 

«مسعود » سر گذاشت براهِ خدا ومُلک

جـــنت مـــکان او و شهیــدان این دیــار

 

یارب روا مـدار که این ملتِ   « عزیز»

از ظلم وجور وقتل شود بیش خوار وزار

 

پایان

——————

روز جمعه – ساعت 18:15

پانزدهم سنبله سال 1392 هجری شمسی

مطابق به 30 شوال 1434 هجری قمری

برابر به : 2013-09-06 میلادی

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *