پر رنگی « رنگ !» در جهان رنگارنگ — محمد عزیز عزیزی

 

پر رنگی « رنگ !» در جهان رنگارنگ

 


محمد عزیز عزیزی

 

آنقدر پر رنگ باشند رنگها ،با رنگ رنگ

چشم من  طاقت ندارد تا ببیند رنگ رنگ

 

رنگهــا زیباستنــد  در باغ وبوستان هر کجا

لیک نازیبـاست آنصورت که دارد ننگ رنگ
 
در طبیـــعت  از بیان صورت رنگ گلان
  مانی نقاش عاجز مانده  در ارژنگ رنگ

 

فتـــح بابِ خیبر آســــانست ودشمن  بی نقاب
سخت باشد عرصۀ رزمی که باشد جنگ رنگ

در طریقِ دوستی از رنگ باید  دور گشت
 دور باشد از وفا گر کس  کند آهنــگ رنگ

 

ای « عزیزی» دورباش  ازرنگ وبیرنگی گزین

خامه را جولان بده در جنگ این فـرهنگ رنگ

پایان
———

محمد عزیز(عزیزی)
چهار شنبه  ساعت 18:50
13 سنبله سال 1392 هجری شمسی
مطابق به : 28شوال سال 1434 هجری قمری

2013-09-04

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *