نگاه عیدی — محمد عارف يوسفی

 

حلول عید سعید فطررا به تمام هموطنان عزیزم و مسلمان های دنیا تبریک میگویم

 

 

نگاه عیدی

 

 

عیـد آمـــد و نگــارم دستش حنـــــــا میکنــد     از گــوشهء دو چشمش نگـــاه بمــــا میکنــد

عیـدم کنــد دو چنـــدان آن مـاه خـوبــرویـان     بـا یـک نگـاهء عیـدی کـه سوی مـــا میکنــد

گــاه به آسمــانـم بـــــرد گـاهـی زمیــنم زنـد     چشمان خویش را چو جا ن ته و بالا میکنــد

بسمــــــل او میشوم بـــــــدون شک وگمـــان     تیـــر نگاهش چــو یـار سویـم رهــا میکنــد

از قفس سینــــه ام مــــــــرغ د لـــم میپـــرد     بــا عشوهء کـــه د لبـــر چشمانش وا میکنــد

یک نگــاه دزد کیست عیـدی جــانـــان بمــا     بـــر دیگـــران سلام و ازمـــا حیــــا میکنــد

آن نگاهش کــا فـی است بــه کشتن یــوسفی    چقــــدر آسان نگــــــار مــــا را فنـــا میکنــد

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

بیست و نهم سپتمبر 2008

29-09-2008

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *