زن و مراسم تعزیه داري و جنازه — الحاج امین الدین سعـیـدی

 

 

زن و مراسم تعزیه داری و جنازه

 

تتبع ونگارش :

الحاج امین الدین «  سعـیـدی- سعید افغانی »

مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان

ومسؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی

 

جنازه کلمه عربي است که  به کسر  جیم به  بمعنی مرده وبفتح جیم بمعنی تخت که مرده را بر  وی  برمیدارند  یا عکس آن باشد یا بالکسر تخت با مرده وهر که اورا مشایعت کند .

نماز جنازه فرض كفائى  است (بدین معنی که در مرحلـﮥ اول بر همه مسلمانان واجب است اما  اگر شخص یا اشخاصی از مسلمانان آن را به جا آورند از گردن دیگران ساقط می‌ ګردد.)
سنت است  که ، هنگام خواندن نماز جنازه ، امام برای مرد در قسمت سر و برای زن در وسط جنازه ایستاده شود .

همچنان سنت است که امام در پیش روی مقتدی ها ایستاده شود ، ولی اگر محل جنازه ضیق باشد ، مقتدیان میتوانند در کنار امام هم ایستاده شوند ...

 

برای ورود به متن کامل این مطلب لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *