اهل تسویف — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

 

اهل تسویف

 

تتبع ونگـارش :

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و

مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره-جرمنی


برادرن وخواهران محترم !
امروزه میخواهم در مورد اهل تسویف  معلومات مختصری را با شما شریک سازم . امید وارم مفید باشد.
کلیمه تسویف اصلآ  از «
سوف »  گرفته شده است ، و به معنای تأخیر انداختن، مماطله و به اصطلاح  افغانی ما  امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن وسپردن است.


طوریکه این وضع برای اکثر ما انسانها پیش آمده است ، زمانیکه خطائی  را مرتکب میشویم  در مورد توبه  از خود تعلل نشان میدهیم ،  واحیانآ توبه را انقدر  به تاخیر میاندازیم تا
 همه فرصتها ی ممکنه از دست ما بیرون میرود .  در فهم کلی « تسویف » در لغت به معنای تاخیر هست


فرق نمی کند این تعلل در کار دینی  باشد  ویا هم در کار دنیوی که  به علت عوامل متعدد کار امروز خویش را بفردا موکول می سازیم .


زیاتر از علماء « تسویف » را به نوعی از مریضی تشبه  نموده که در برخی از انسانها کم ودر برخی  از انسانها
 ز یاد میباشد .


«اهل  تسویف »  به انسانان  خطاب میگردد که با خود 🙁 سَوفَ سَوفَ  میکند  ) وهمانطوریکه که متذکر شدیم  ، کار امروزه را بفردا محول میکند. درشرع اسلام و  در فهم شرعی این افراد به « اهل تسویف» شهرت دارند .
چنانچه ګفته آمدیم هدف از :امروزه به فراد محول کردن  توبه  مذموم است. هستند انسانهای که با خود میگویند ، خیر است حالا در سالهای جوانی هستی ، تا هنوز از دنیا هیچ نخوردی وهیچ ننوشیدی ، وهیچ نه دیدیی ،انشا الله وقت زیادی برای توبه داری عمر طولانی داری، غم نخور ، خیر است باشد  ، وبا زمزمه کردن این شعار ها  : « سوف أستغفر، سوف أتوب، سوف انيب ، توبه خواهم کرد ، استغفار خواهم کرد ، بعد آ انابه میکنم ، بعدآ مغفرت میخواهم »  این تعداد اشخاص را  میگویند ، « اصحاب تسویف ».


 این تعداد انسانها  نه تنها در توبه تاخیر میکنند ، بلکه  از آمدن مرگ هم نمی ترسند وهیچ خبری از آن   ندارند .
علماء در خطاب به اهل « تسویف » میگویند : ای انسانها !


تسویف  وسیله ای کاری  است بدست شیطان خبیث ، واین یکی از بهترین وسیله ای که شیطان برای محروم کردن انسان از ان استفاده میکند . باید هوشیار بود ، فرصت ها را از دست ندهیم . شیطان میخواهد بدین وسیله شما را از انجام به موقع  کار خیر محروم سازد .


تسویف کلید ،کیدهای شیطان برای بازداشتن از رشد و تکامل انسان است. کلیدی که شیطان با وعده­های بی­اساس کار خیر را به تأخیر می­اندازد
.


«تسويف» است، يعني اينکه انسان مؤمن وقتي که بخواهد بر کار خيري اقدام کند؛ شيطان براي او مي‌گويد: حالا وقت است ، تا هنوز عمر طولانی  داری ، ضرور نیست ، فردا یا پس فردا ، هفته دیگر ، ماه دیگر یا هم سال دیگر  آنرا انجام خواهي داد .


خواهران وبرادران محترم !
بیاید خود را از اهل « تسویف »  نجات دهیم ، انجام اعمال خیر را بفرد محول نسازیم ، وبه پیروی از  حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم   امور زندگی خویش را عملی  سازیم  :
پيامبرصلی الله علیه وسلم میفرماید :«اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، و صحتك قبل سقمك، و غناك قبل فقرك، و فراغك قبل شغلك، و حياتك قبل موتك».


(پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت بشمار ،جواني‌ات را پيش از پيري‌ات، سلامتی وجانجوري‌ات را پيش از مریضی ‌ات، و دارائي‌ات را پيش ازفقر و بينوائي‌ات، و بيکاري‌ات را پيش از مشغوليتت، و زندگي‌ات را پيش از مرگت) ( مستدرک حاکم (4/341) و نگاه: صحيح الترغيب والترهيب (3/168 شماره: 3355)
.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *