بازیهای المپیک معیوبین آغاز یافت — امان معاشر

 

بازیهای المپیک معیوبین آغاز یافت

 

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

دوازدهم ماه مارچ، بازیهای المپیک زمستانی 2010  برای ورزشکاران معیوب در شهر ونکوور کانادا آغاز یافت.

در مراسم با شکوهی که به این مناسبت  در استدیوم (B.C. Place ) واقع در مرکز شهر ونکوور به اشتراک ۶٠٠٠٠ تماشاچی برگزار شد؛ ابتدا مراسم رسم گذشت ورزشکاران از داخل استدیوم انجام یافت.

سپس، والدین یکی از ورزشکاران قهرمان ملی دوش کانادا  (Terry Fox)، مشعل المپیک را داخل استدیوم آوردند و طی مراسم خاص توسط طفل ورزشکار معیوب، مشعل مرکزی المپیک روشن گردید.

سپس میکائیل ژان ملکۀ اعلی کانادا افتتاح المپیک را اعلان نمود.

در این مسابقات بین المللی المپیک زمستانی معیوبین ۶٠٠ ورزشکار از ٤٤ کشور جهان اشتراک داشته بخاطر بدست آوردن ۳۳۳ مدال تعیین شده با هم مسابقه خواهند نمودند. خورد سالترین ورزشکار این مسابقه چهار سال عمر داشته است.

ورزشکاران  نابینا، با دست و پاهای مصنوی و نشسته بر چوکی های معیوبی بودند که عدۀ آنها با سگ های تعلیمی و اشخاص مخصوص راهنمایی میشدند. این ورزشکاران در این محفل، خود را ستاره های سپورتی احساس میکردند؛ به دفتر های علاقمندان امظا یاد گاری می گذاشتند و به تقاضای آنها عکسهای یاد گاری میگرفتند. جریان گشایش جشن المپیک، بهر حال، بطور مستقیم از طریق تلویزون کانادا به نشر نمی رسید.

این مسابقه الی تاریخ ٢۱ مارچ ادامه خواهد داشت.

 کشور افغانستان از ثمرۀ جنگ سی ساله بالاترین ارقام معیوبین را درجهان  دارد؛ ولی ورزشکاران افغانی در این مسابقه با پرستیژ جهانی اشتراک نداشتند.

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *