بلندترين بازی کن

بلندترين بازی کن باسکت بال درجهان:

مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد

ترجمه: سليمان شاه صوفی زاده

George Kenny بلندترين بازی کن باسکت بال درجهان بوده، که قد آن 2.31 متر ووزن آن 162 کيلوگرام ميباشد.

اين بلند ترين بازی کن يکی از بازی کنان تيم شمال کارولينا بوده ودرچيکاگوی امريکا سکونت دارد.

به گفتۀ خودش با اينکه درازی قد برايش سبب مؤفقيت های زيادی در دنيای باسکت بال گرديده، اما دربسا موارد برايش باعث مشکلاتی زيادی نيز گرديده است. بطور مثال: در راننده گی، سفر در طياره، خريدن کفش ولباس……

برای تماشای ويديوی اين بازی کن، لطفاً به اينجا کليک کنيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *