لویه جرگۀ عنعنوی با موافقت به عقد پیمان ستراتیژیک با امریکا پایان یافت —آژانس خبری پژواک

 

لویه جرگۀ عنعنوی با موافقت به عقد پیمان ستراتیژیک با امریکا پایان یافت

 

آژانس خبری پژواک

 

کابل (پژواک، ٢٨عقرب ٩٠): لويه جرگۀ عنعنوى  با صدور قطعنامۀ ٧٦ ماده يى، باعقد پيمان ستراتيژيک با ايالات متحدۀ امريکا و ايجاد پايگاهاى نظامى آن کشور در افغانستان موافقت کرد.

دراين قطعنامه، امضاى سند ستراتيژيک ميان افغانستان و امريکا، يک ضرورت و در تامين امنيت، بهبود وضعيت اقتصادى کشور مهم خوانده شد.

در ماده اول اين قطعنامه آمده است که بايد امريکا به مقدسات دين مبين اسلام، فرهنگ وعنعنات مردم افغانستان احترام بگذارد.

درماده هاى  دوم و سوم   آمده است که به استقلال ،حاکميت ملى افغانستان احترام گذاشته شود و امريکا بايد قوانين افغانستان را احترام ورعايت نمايد.

درماده هاى ششم  وهفتم درج است که  بايد عمليات  شبانه و تلاشى منازل توسط نيروهاى افغان صورت بگيرد.

اين مواد به حيث شرايط افغانستان براى عقد پيمان روابط ستراتيژيک با ايالات متحدۀ امريکا ارايه شده است.

در نکات مهم ماده هاى ديگر اين قطعنامه، آمده است که ساختار هاى موازى با حکومت افغانستان از بين برده شود؛ پيمان ستراتژيک، بايد موقت يعنى براى ده سال و قابل تمديد باشد.

در قطعنامه خواسته شده تا اتباع امريکا که در افغانستان مرتکب جرم ميشوند، بايد در خود افغانستان و مطابق به قوانين افغانستان محاکمه شوند.

لويه جرگۀ عنعنوى خواسته است تا تاسيسات نظامى امريکا بايد زير بيرق افغانستان باشد و کسانى که در آنجا زندگى ميکنند به قانون اساسى افغانستان احترام بگذارند.

در قطعنامه آمده است که زمينۀ حفاظت از سرحدات افغانستان مساعد شود و پايگاه هاى نظامى به دور از ساحات مسکونى و معادن و در سرحدات افغانستان موقعيت داشته باشد. در صورتى که کدام کشور بر افغانستان حمله کند، امريکا در کنار افغانستان قرار گرفته و از افغانستان دفاع نمايد.

در مورد پروسۀ صلح در کشور و قتل استاد ربانى در قطعنامه تاکيد شده که هيئتى را که افغانستان بخاطر حقيقت يابى قتل استاد ربانى رييس شوراى عالى صلح، به پاکستان اعزام ميکند، بايد آن کشور در مورد همکارى نمايد. پاکستان بايد پاليسى خود را در قبال افغانستان تغيير بدهد و براى پروسۀ صلح همکارى واقعى نمايد.

در قطعنامه آمده است که منابع اصلى تروريزم، تثبيت و با آن مبارزه شود و امريکا از تاسيسات نظامى خود براى تمويل مخالفان مسلح دولت افغانستان استفاده نکند. همچنان امريکا نبايد با مخالفان مسلح در خفا مذاکره نمايد.

در قطعنامه تاکيد شده که روند مذاکرات با مخالفان مسلح دولت، بايد متوقف نشود و ادامه پيدا کند. بايد با کسانى که هويت افغانى دارند و آدرس شان مشخص است، مذاکره شود.

لويه جرگۀ عنعنوى خواست تا با امضاى اين پيمان، اسناد قبلى که بين دو  کشور به امضا رسيده، بايد ملغى قرار بگيرد و با تغيير نظام سياسى در پيمان ستراتژيک، تغيير به ميان نيايد.

در قطعنامه خواسته شده تا انفاذ همکارى ها بعد از امضاى سند آغاز شود و شوراى ملى، اين پيمان را تصويب کند و اين پيمان درج سازمان ملل متحد گردد.

لويه جرگه عنعنوى از حکومت خواست تا اين سند ستراتژيک توسط متخصصين، تجزيه و تحليل شود و هر دو جانب صلاحيت فسخ پيمان را داشته باشند.

متن مکمل اين قطعنامه بعداً نشر خواهد شد.

گفتنى است که پس از قرائت قطعنامه، رييس جمهور حامد کرزى سخنرانى نموده و از  اين قطعنامه استقبال نمود و آنرا به نفع کشور خواند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *