گزارشات موثق از « پشت پرده » ! — لامعه

 

 

گزارشات موثق از « پشت پرده » !

 

تهیه کننده : لامعه

 

ــ  میگویند  که  یک  تعداد  از  وطنداران ،  به  مجردیکه  به دایره قدرت رسیدند به مثل  «   اژدها ، نهنگها  و بلاها  »   چشم برجان ، برمال و بر ملک  دیگران دوخته « خزانه ها و صندوق خانه ها »  را مالک  گردیدند  در حالیکه در گذشته  و گذشته ها حتی  اجداد شان  نه  «  قارون بودند  و نه  هم هامون »  !   بلکه  تنها تحولات وارونه زمانه باعث شد که از درجه  « جهالت ، بيسوادی ، مفلسی و مفلوکی  »   به درجه «  آقا و صاحب »  ارتقآ نمایند .

به  این  اساس  بالاخره  کاسه صبر «  جامعه جهانی  و ملت رنج  کشیده افغانستان  »  لبریز  شد  و بالای محترم  حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان  فشار اوردند تا در قدم  نخست ،  با تشکیل  کابینه جدید  « سالم  ، باتقوا ،  وطندوست  و کار فهم »  ؛  بر علیه فساد اداری مبارزه  جدی نمایند !!!

 

ــ  میگویند  که  کار بالای  تشکیل  کابینه  جدید  به شدت جریان  دارد  و این  پروسه احتمالاً  قبل  از رخصتی زمستانی و کلای  شورای ملی ، تکمیل خواهد شد !

و همچنان محترم کرزی  طی  فرمان ، وظایف رسمی اعضای کابینه را محدود ساخت  و حال  وزرای  سابقه به عنوان سرپرست اجرای  وظیفه  مینمایند  و حق ندارند تا کادرهای وزرات خانه ها را تبدیل و یا مقرر کنند  و ضمنآ محترم کرزی  دستور داد  تا  برای از بین  بردن  فساد اداری ،  یک کنفرانس ملی   به  اشتراک  «  دولت  ،  جامعه مدنی  ، کارشناسان امور ، اشخاص   متنفذ   و صاحب نظر  »  تدویر گردد  و همچنان  از ملت افغانستان تقاضا  کرده تا همه  با هم در راه  مبارزه  با فساد اداری ،  مسؤليت دینی و  وطنی  خود  را انجام  دهند  .

 

ــ  میگویند  که محترم  اسحاق الکو، لوی څارنوال جمهوری افغانستان  در گفتگو  با   شبکه  جهانی  رادیو «  بی بی سی  » گفته است :

یکتعداد  وزیران سابق  و فعلی  به شمول  عده ئی  از « معاونین وزراء ، روسا ،  ژنرالان ، والی ها ، و قوماندانان پلیس »  به فساد  مالی  «  حیف  و میل  میلیون ها دلار و افغانی »  در نتیجه  امضای قراردادها  و غیره  متهم  هستند  که  فعلأ  تحقیقات بردوسیه های « دو  وزیر  برحال  و سه  وزیر  سابق  »   متمرکز است.  

ضمنآ محترم  فضل احمد فقیریار معاون  لوی  څارنوال  گقته است که خبر  بازداشت  محترم  محمد صدیق چکری  سرپرست  وزارت  حج او اوقاف  حقیقت   ندارد ،   و لی ؛  دو تن   از مقامات  بلند رتبه  آن  وزارت که  به اتهام  رشوه  قبلآ بازداشت  شده اند ، از  نزد آنها «  سه صدو شصت هزار  دالر امریکائی » بدست آمده است .

 

ـــ  میگویند  که   محترم  عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان  در جلسه   شورای  مردم شهر  کابل چنین گفته است :   فساد موجود در ادارات  شاروالی  کابل  ناشی از  عدم  رهبری سالم در شاروالی  کابل  میباشد و آن اداره  را بنام  «  لانه فساد  »   مسمسی نمود .

 

خواننده محترم  گزارشات  موثق از « پشت پرده » !

با علم یقین میتوان  گفت که  دنیا  و کار دنیا  همه  و همه  گذاشتنی  و گذاشتنیست  و این  همه  جاه و جلال  ، عزو اقبال  بربادشدنی  است !

پس !!  ضرورت است تا عاملین «  فساد اداری »  قبل از  اینکه  محکمه  شوند ، اعمال خود را خود در «  محکمه وجدان  »  که ضرورت  به قاضی  ندارد ، محکمه نمایند   و بگذارند تا ملت رنج  دیده وطن ، حد اقل از صدای «  صلح  و ارامش » که از فاصله های دور شنیده  میشود ، مستفید  شوند.

 

ادامه  دارد  «  لامعه »

 25.11.2009  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *