دی یعنی درګ — داکتر نثار احمد صمد

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

«دی» یعنی درګ

 

 

نویسنده : نثار احمد صمد

 

در یک مقالهً ګذشته « دی دی تی » جدید را مورد بررسی قرار دادیم که همانا « دیموکراسی ، درګ و تروریزم » بود ، و بر مرکب اول آن یعنی « دیموکراسی » روشنی انداختیم . اکنون « دی » دوم آن را که همانا درګ میباشد ، بررسی میکنیم .

درګ یا مواد مخدر از قبیل چرس ، تریاک ، هیرویًین و غیره دشمن انسانیت بوده ، و کسانی که به آنها معتاد می شوند ، از واقعیات زندګی دور می ګردند ؛ در عالم اوهام و خیال غرق می شوند ؛ ضعف عقل و اندیشه در آنان به وجود می آید ، حتی خود ، خانواده ، دین و دنیای شان را فراموش می کنند و در خیال محض به سر می برند و علاوه بر این ناراحتیهای جسمی ، ضعف اعصاب و عدم احساس مسؤلیت بر ایشان چیره می ګردد و به صورت یک عضو فاسد و سربار جامعه در می آیند ؛ مال شان بیهوده ضایع می شود و خانوادهً شان متلاشی میګردد ؛ حتی به زن و اولاد خود هم رحم نمی کنند و حاضرند مایحتاج روزانهً آنها را بربایند تا مقدار کمی از این موادِ نا پاک و زیان آور شیطانی را به دست آورند و برای دست یابی به آن حاضرند دست به هر پستی و رذالتی بزنند .

بطور خلاصه ، استعمال مواد مخدر دارای ضرر های جسمی ، روحی ، اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی بوده که جامعه را دچار هلاکت و فلاکت میسازد . لذت آن زود ګذر و آرامش آن مؤقتی بوده ، مستی آن در سستی نهفته و غیرت را به قلت میبرد .

نکتهً مهم اینست که جوامع بشری استعمال مواد مخدر را تحریم ، قدغن و منع قرار داده است . در این شکی نیست که طرق مبارزه با درګ در جوامع دیموکراسی و شرعیت اسلامی فرق فاحشی دارد . جوامع دیموکراسی درګ و مواد مخدر را در سطح حرام دانسته ولی اسلام آن را در عمق حرام نموده است . جوامع دیموکراسی زرع ، قاچاق ، کاروبار و استعمال درګ را توسط وضع نمودن قوانین و مقرراتی که توأم با زور ، خشونت و تهدید بوده ، بطور غیر مؤثر کنترول میکنند . ولی عمل و برخورد اسلام در زمینه منبع الهی داشته که قاطع ، فراګیر و بلا استثنأ می باشد .

چه ، جوامع دیموکراسی برای کنترول و جلوګیری مواد مخدر به ملیون ها و ملیاردها دالر را ضایع می کنند . برای این کار مؤسسات ، انجوها ، تبلیغات  ، اعلانات ، نشرات و پرسونل بیشماری را فعال و استخدام نموده است . تنها امریکا در سال ۲۰۱۰ بیشتر از ۱۵ ملیارد دالر را برای کنترول و رهایی از اعتیاد به این مواد مصرف نموده است .

ولی برخورد ، موقف و عملکرد اسلام در زمینه واضح و صریح می باشد . در شرعیت اسلام حرام دارای خصوصیات عمومی و شمول همګانی است و امری نیست که بر فرد یا ملت بخصوصی حرام باشند اما برای فرد و ملت دیګری حلال باشد حتی هیچ مسلمانی این حق را ندارد چیزهایی را که برای غیر مسلمان حرام است برای خود حلال کند ؛ خداوند پروردګار همه است و شریعتش همه ګیر و برای همه می باشد . آنچه حلال است برای همه حلال و آنچه حرام است نیز برای همه حرام ابدی است .

قرآن مجید در آیات ۹۰ و ۹۱ سورهً المایده شراب ، قمار ، بت ها و بخت آزمایی را شدیدأ حرام نموده است . رسول الله (ص) فرموده است که « هر نشه یا مست کننده شراب است و هر شرابی حرام است . » حضرت عمر (رض) از منبر رسول الله (ص) به مردم چنین ابلاغ نمود : « هر چیزیکه عقل را از بین ببرد خمر ( شراب ) نام دارد . »

مواد مخدر نیز به دلیلی در این جمله محسوب می شود که « عقل را از بین میبرد » . مواد مخدر جز خمر می باشند و هر کس به هر نحوی به آن نزدیک شود و یا آنرا خرید و فروش نماید و یا در تهیه آن به کسی کمک کرده باشد ، مورد لعنت خدا و پیغمبر قرار می ګیرد .

یک قاعدهً کلی و ثابت در شرعیت اسلامی این است : « بر مسلمان حرام است و حق ندارد که غذا یا نوشیدنی ای را مصرف کند که باعث نابودی دیر یا زود او می ګردد . » مهم اینست که مسلمان باید بداند ، تنها در برابر نفسش مسؤل نیست بلکه در مقابل دینش ، ملتش ، زندګیش ، صحت مزاجیش و مالش مسؤلیت دارد ؛ نعمت های خداوند به صورت امانت در اختیارش قرار داده شده است و نباید نسبت به آنها خیانت و بی توجهی نماید . الله تعالی می فرماید : « خود تان را دچار هلاکت و بد بختی ننمایید » ( البقره : ۱۹۵ ) .

هر کس و همه کس میدانند که قسمت اعظم زرع ، تولید و صدرو مواد مخدر بخصوص هیرویًین در کشور های اسلامی مانند افغانستان ، پاکستان ، آسیای مرکزی و غیره صورت میګیرد ، ولی با آن هم عدهً قلیل اتباع آنها معتاد این بلا هستند در حالیکه معتادان کشورهای دیموکراسی به ملیونها میرسند .

قدرت ها و منابع غربی در کشور های اسلامی شرایطی را بار آورده که به اثر آن اتباع این کشورها در ګیر این بلا شده است . امروز عملأ می بینیم که تعداد معتادان افغانی در طی ده سال « دیموکراسی وارداتی » بر طبق ګزارش ملل متحد از چند نفر به یک ملیون نفر رسیده است . تنها در کابل بیشتر از شصت هزار معتادین وجود دارد . بعضی غرب  پرورها میګفتند که امریکا و غرب جوی های عسل و شیر را به ارمغان خواهند آورد ، ولی عملأ دیده شد که آنها ګناه و آتش را عرضانی فرمودند ! فاعتبروا یا اولی الابصار ( ن . صمد )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *