افغانستان فلسطین دیګر در منطقه جنوب آسیا — انجنیر فضل احمد افغان

 

افغانستان فلسطین دیګر در منطقه جنوب آسیا

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا:  ۲۸  آګست ۲۰۱۳م

 

دسیسه دیګری بریتانیا و اضلاع متحده امریکا:

هموطنان عزیز از لابلای اوراق تاریخ آګاه اند که با ختم جنګ جهانی دوم بریتانیا و اضلاع متحده امریکا با تبانی یکدیګر برای تسخیر نفت و ګاز مناطق شرق میانه و خلیج فارس دولتی را بنام اسرائیل در قلمرو فلسطین ایجاد و با دادن کمکهای اقتصادی و نظامی اسرائیل را برای حفظ منافع خود ژاندارم منطقه ساختند و به راه انداختن جنګ اسرائیل با اعراب اولین قدرتنمایی اسرائیل را در سال ۱۹۶۷م در منطقه به نمایش ګذاشتند که بالاثر مناطق مهم ستراتژیکی فلسطین و اعراب را اشغال و از سال ۱۹۶۷م الی امروز شورای امنیت اعمال غیر انسانی و بشری اسرائیل را تقبیح و اشغال مناطق اعراب را مغایر نورمهای بین المللی دانسته و مکررآ تقاضای مسترد نمودن مناطق اشغالی را نموده اما ازطرف اسرائیل،بریتانیا و اضلاع متحده امریکا فیصله های شورای امنیت ملل متحد با دیده درایی ویتو ګردیده.

قدرتهای اشغالګر نه تنها فیصله های شورای امنیت را ویتو نموده اند بلکه به مرور زمان دولتها و ملت فلسطین را از داشتن سلاحها برای دفاع از خود و مادروطن خود محروم و آنها را برای بدنامی اسلام مجبور به خودکشیها و تروریزم که زاده پدیده سیاهء وهابیزم میباشد  نموده اند یعنی وهابیزم که اعراب بدبخت را در اوائیل قرن بیست به کمک لارنس عربی از قید ترکها نجات داد  و نیز با تحریم های اقتصادی و وضع شرایط دشوار استفاده از راه بحری ملت نجیب و صلحدوست فلسطین را که جز از آزادی چیزی دیګری را آرزو ندارند ګروګان ګرفته و هر روز ملت مظلوم و بیدفاع را بطرف بدختیهای بیشتر سوق داده و مجبور به خودکشیها و جنګ مسلحانه که اعمال غیر انسانی است نموده اند.

ما در سی وسه سال اخیر شاهد میباشیم که مادروطن عزیز ما افغانستان را نیز با استفاده از پدیده سیاه وهابیزم و افراطګرائی اولآ به کمک اسامه بن لادن،کمکهای مادی اعراب و سلاحهای امریکایی  از قید روسیه اشغالګر خلاص وسپس برای پیشبرد اهداف وسیعتر در افغانستان و منطقه با استفاده از وهابیزم اولآ توسط رهبران تنظیمی و طالبان افراطګرا که یکی از آنها در کابل آقای  عبدالرب رسول سیاف که مهر وهابیزم را به افتخار به پیشانی خود  زده میباشد مادروطن عزیز ما را برای رسیدن اهداف شوم شان در منطقه بنام مبارزه علیه طالبان وهابی در ګروګان خود ګرفته و ملت افغان را نه تنهای هر روز از روز قبل بدبختر میسازد بلکه افغانها مخصوصآ پشتونها را وهشی و دین مقدس اسلام را که برای نجات بشریت از بدبختیها و سوق بطرف خوشبختیهای بشری میباشد دین وهشتګری به جهانیان نشان میدهند.

هموطنان عزیز اطلاع دارند که ازمدت چند ماه زم زمه های در مورد کاندید شدن آقای عبدالرب رسول سیاف برای زعامت آینده افغانستان بګوش میرسید، اما هفته ګذشته آقای حامد کرزی موضوع را در مصاحبه مطبوعاتی خود بدون اینکه زکری شمولیت اسم آقای عبدالرب سیاف را در لست ناقضین حقوق بشر کرده باشد بسیار محترمانه کاندید شدنش را علنی ساخت و فرمودند که آقای سیاف رهبر جهادی است و حق دارد که خود را چون آقای عبدالله عبدالله و آقای داکتر اشرف غنی احمد زی  کاندید فرمایند.

حال سوال در اینجاه است که چرا آقای سیاف که تلاشش برای ګرفتن ریاست ولسی جرګه ناکام شد امروز جرأت میکند که خود را کاندید کند.؟

جواب سوال اینستکه آقای سیاف مربیهای دارد که مربا میخورد، یعنی بازار وهابیت برای رسیدن اهداف غرب مخصوصآ ایالات متحده امریکا و دولت بریتانیا در منطقه و افغانستان نهایت ګرم و با اهمیت است و با استفاده از این پدیده سیاه آقای سیاف برای کاندید شدن و انتخابش بحیث زعیم آینده افغانستان مناسب ترین و خوبترین شخص برای اهداف طویل المدت غرب و عربستان سعودی خواهد بود یعنی با استفاده از وهابیزم و پیروان خریده شده کور شان به دلایل ذیل مؤفق به رسیدن اهداف شومشان در منطقه مخصوصآ افغانستان،ایران، آسیایی مرکزی، هند، چین و روسیه خواهند شد:

۱-آقای عبدالرب سیاف وهابی ای است که در وقت جهاد در مقابل اتحادجماهیر شوروی وقت معتمدترین شخص دولت عربستان سعودی و اسامه بن لادن رهبر القاعده بود و کمکهای مادی بدون قید و شرط عربستان سعودی بدامنش میریخت.

۲-آقای سیاف در وقت جهاد با وهابیان ماورای خط سیاه دیورند و مراکز تربیوی طالبان روابط تناتن داشت.

۳- آقای سیاف در دوره طالبان در جنګ موضع بیطرف را اختیار نموده بود بلکه به اساس ګذارش بعضی منابع خبری آقای عبدالرب رسول سیاف از طریق سفارش تلیفونی دوستش داکتر هانی مصری زمینه رفتن و ملاقات دو نفر مراکشی یعنی محمد قاسم بقالی (کمره من) و عبدالستار دهمن(خبر نګار) را به خواجه بهاوالدین تالقان مساعد ساخت که با احمد شاه مسعود ملاقات نماید که در نتیجه سبب قتل احمد شاه مسعود  ګردیدند فی الهذا اګر خبر واقعیت داشته باشد طالبان و بادارانشان مرهون احسان او اند.

۴-آقای سیاف در دوره جنګهای داخلی و نه بعد از اشغال افغانستان توسط امریکا و بریتانیا که بتاریخ ۷ آکتوبر ۲۰۰۱م صورت ګرفت در هیچ بیانیه و یا مصاحبه خود مستقیمآ پاکستان،طالبان،آی،اس، آی،امریکا و بریتانیا را محکوم نکرده بلکه جدی طرفدار موجودیت پایګاهای اضلاع متحده امریکا در افغانستان بوده و طرفداری میکند.

۵- آقای حامد کرزی بعد از ختم زعامتش و بقایش بدون درد سر در افغانستان  مناسبترین شخص آقای سیاف را برای خود میداند لهذا از همکاری خود در راه مؤفقیت آقای سیاف از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد.

با تذکر نکات چند در فوق باید عرض شد که انتخاب آقای عبدالرب رسول سیاف حل معضل در افغانستان و منطقه نیست بلکه زمینه مداخلات ایران، کشورهای آسیایی مرکزی، هند،چین و روسیه فدرالی را در افغانستان و از امریکا و بریتانیا را با استفاده از پدیده سیاهء وهابیزم و القاعده را در کشورهای فوق بیشتر و تفرقه های قومی در داخل افغانستان بیشتر از پیشتر با عواقب ناګوار آن دامن زده خواهد شد و نیز با توسعه وهابیت نه تنهای افغانستان و کشورهای اسلامی بطرف تباهی و بدبختی کشانیده خواهد شد بلکه روزیکه چشمه های تیل عربستان سعودی به خشکی برسد ګهواره اسلام را نیز خداناخواسته چون عراق.افغانستان و سوریه به خاک و خون خواهند کشانیدند، خداوند کند که من در اشتباه باشم. آرزوی من از بارګاه زات پاک الهی این است که ملت افغانستان مخصوصآ زرداران و زورداران با درک واقعیتها در این موقع خطیر خودخواهیها،جاطلبیها و هرنوع اختلافات را بخاطر نجات مادروطن کنار بګذارند و افغانستان عزیز را با معقولیت و خودګذری از بدبختیهای جبران ناپزیر آینده نجات داده و نګذارند چون فلسطین ده ها سال دیګر در خون و خاک بتپد و ملت مظلوم آن با محرومیتها دست و پنجه نرم کند.

خداوند(ج) افغانستان عزیز را در حفظ خود مستقل،آزاد و سربلند داشته باشد.       

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *