مروري بربزرگترين نبردهاوکشمکشهاي نظامي درتاريخ (بخش هفتم) — استاد صباح

 

مروري بربزرگترين نبردهاوکشمکشهاي نظامي درتاريخ

 

بخش – هفتم  ( تهيه وپژوهش صباح )

 

اوضاع متشنج جهان وبخصوص افغانستان وکشتن وويرانيهاي روزافزون ازيک جانب وازطرف ديگربه اساس تقاضا وشرايطي نامساعد کنوني وعدم آگاهي ازپيامد هاي ناگواري نبردهاي گذشته وتشنجها ي کشنده ،وادارم ساخت تاباتمام مشکلات ازقبيل دسترسي به منابع مستند وتاريخي ، مصروفيتهاي زندگي وخانوادگي و رهگيري ها وعقده مندي هاي اشخاص وافراد بيمار، به اين خدمتي تاريخي وفرهنگي اقدام نمايم ، آرزومندم که مورد قبول مقبولي پژوهشگران ،انديشمندان وجامعه درد ديده کشور واقع گردد. تلاش نمودم تابادرنظرداشت مستند سازي ، هربخش رابا تصويرهاي – رويداد ها وحوادث تاريخي مزين بسازم که تهيه اين همه تصويرخود مشکلي بزرگي بود که هرلحظه درمسير تصميمم قرارميگرفت ، ولي تاجايکه برايم مقدوربود توانستم به اين مشکل فايق آيم .

 

جنگ وکشمکشهاي امپراتوری بیزانس

 

هنگامی که امپراتوری روم، غربی در سال 476 میلادی سقوط کرد،قسطنطنیه ( استانبول امروز) پایتخت روم شرقی، یا امپراتوری بیزانس شد، علیرغم تاخت و تازها و منازعات مذهبی، از قبیل منع شمایل پرستی، قسطنطنیه یکی از بزرگترین و ثروتمند ترین شهر های جهان بود. آن شهر به عنوان مرکز مسیحیت ارتدوکس تا سال 1453 م به نقش خود ادامه داد.  قسطنطینه (استانبول کنونی)، با بندرگاههای عالی و موقعیت مکانی مه به آسانی قابل دفاع بود.پایتختی جدید و امن برای امپراتوری روم شرقی بود. امپراتوری بیزانس از سال 527 میلادی، تحت فرمانروایی ژوستی نین ( در حدود 565-483م) قرار داشت و وی از سوی همسری کاردان به نام ملکه تئودورا ( در حدود 500548 میلادی) و سرداری کارآمد به نام بلیساریوس، (در حدود 565-505 میلادی) حمایت می شد.
ژوستی نین در بازپس گیری بخش وسیعی از سرزمینهایی که سابقاً جزو امپراتوری روم غربی محسوب می شد، موفق بود. ژوستی نین همچنین به ساختن کلیسای بزرگ ابا صوفیه فرمان داد. اصلاحی که وی در قوانین روم به وجود آورد منجر به پیدایش قوانین حقوقی پیشترفته ای موسوم به مجموعه قوانین ژوستی نین گردید.
اما فتوحات ژوستی نین دیری نپایید. امپراتوری بیزانس که بر اثر شیوع طاعون تضعیف شده بود قادر به مقاومت در برابر دشمنانش نبود. در سال 647م مسلمانان شمال آفریقا و بیشتر کشورهای حاشیه مدیترانه را به تصرف دراوردند.
پس از حمله سپاهیان اسلام، امپراتوری بیزانس تا مرزهای اولیه خود عقب نشینی کرد تا اینکه باسیل اول (حدود 886-812 م) به پادشاهی رسید. در زمان باسیل اول زبان یونانی به جای لاتین به کار گرفته شد. تا پایان حکومت باسیل دوم (حدود 958-1025م) که جنگجویی بی رحم بود، قدرت بیزانس از رود خانه دانوب در آلمان تا جزیره کرت، و از جنوب ایتالیا تا سوریه کشیده شده بود.

جنگ قدرت : در دوران کشور گشاییهای باصیل دوم، تجارت پیشترفت کرده و مبلغین مذهبی ارتودوکس آیین خود را در کشورهای حوزه دریای بالکان و روسیه ترویج کردند. اما پیروزی ترکان سلجوقی در جنگ منزیک (در ترکیه کنونی)در سال 1071م، پایانی بر همه آنها و آغازی دیگر بود. در قسطنطنیه، جنگ قدرت در دربار امپراتوری چنان بغرنج شده بود که واژه بیزانس با واژه های توطئه و فریب مترادف گشت. امپراتوری های شکست خورده و مدعیان تاج و تخت، می بایست خطراتی از قبیل ضرب و جرع، قطع عضو و یا بدتر از آن را پذیرا می شدند. از 88 امپراتور بیزانس 29 تن از آنها به طرز فجیعی کشته شدند.
در سال 1204م جنگجویان صلیبی اروپای غربی، که قسطنطنیه از آنها تقاضای کمک کرده بود تا بر علیه ترکان سلجوقی بجنگد، قسطنطنیه در رویا رویی با قدرت روز افزون امپراتوری با قدرت روز افزون امپراتوری عثمانی بدون یاور ماند. در سال 1453م ، پس از دو ماه محاصره سلطان محمد دوم ملقب به فاتح (1481-1432م) وارد قسطنطنیه شد و آنرا استانبول نامید.

سال 285 میلادی : امپراتور دیکلتیانوس، امپراتوری روم را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می کند . کنستانتین امپراتور نیمه شرقی و دیوکلس امپراتور نیمه غربی، می گردد.
330
: در ماه مه همین سال، کنستانتین شهر یونانی نشین بیزانتیوم را به نام خود کنستانتینوپل ( قسطنطنیه) می نامد.
527
:فرمانروایی ژوستی نین ملقب به کبیر آغاز می گردد.
534
: ژوستی نین، اصلاحیه ای را که بر قوانین روم نوشته بود، با نام مجموعه قوانین ژوستی نین در اختیار عموم قرار می دهد. سپاه بیزانس به فرماندهی بلیسا ریوس شمال آفریقا را از واندل ها (قبایل بربر ساکن اروپای شمالی) باز پس می گیرند.
552
: سپاهیان بیزانس ( روم شرقی ) سراسر ایتالیا را از چنگ بربر ها خارج می سازد.
570
) پیامبر اسلام، حضرت محمد«ص)، در شهر مکه متولد می شود).
627
 : در جنگ نینوا، سپاه باختريان که با سپاه بیزانس به فرماندهی هرقل (هراکلیوس) مبارزه می کند، به سختی شکست می خورد.
718-717
 : قسطنطنیه در برابر محاصره طولانی سپاه اسلام، مقاومت می کند.
730
 : امپراتور لئوی سوم با منع نمودن شمایل پرستی (پرستش تمثالهای قدیسان مسیحی) و صدور دستور نابودسازی آنها، به مشاجرت و منازغاتی که در این زمینه درگرفته بود، شدت می بخشد.
751
 : لومباردها شهر راونا در ایتالیا را از بیزانس پس می گیرند. این واقعه به منزله پایان قدرت امپراتوری بیزانس در غرب اروپا، محسوب می گردد.
843
 : ممنوعیت پرستش شمایلهای مذهبی، پایان می پذیرد.
939
:  با ازدواح شاهزاده آنا با ولادیمیر، فرمانروای کیف، گرویدن روسها به مسیحیت ارتدوکس، رسماً آغاز می شود.
1018
:  باسیل دوم، امپراتور جنگ آزموده بیزانس، بلغارها را تارومار می کند. برای جلوگیری از شورش های بیشتر و برای اینکه پیروزی خود را تثبیت کند، وی دستور کور کردن تمام سربازان شکست خورده بلغار را صادر می کند.
1071
 : در جنگ منزیکرت نیروهای بیزانس توسط ترکان سلجوقی، حکمرانان سرزمین آناتولی (واقع در بخش آسیایی ترکیه)، تارومار می شوند.
1204
:  قسطنطنیه بوسیله جنگجویان صلیبی که از سوی جمهوری تازه قدرت یافته و نیز در ایتالیا، پشتیبانی می شدند، تصرف و غارت می گردد. آنها در این شهر، حکومتی کم دوام تاسیس می کنند و آنرا امپراتوری کاتولیک می نامند.
1453
 : پس از دو ماه محاصره، قسطنطنیه به دست ترکان مسلمان تحت فرماندهی محمد دوم، سلطان عثمانی، سقوط می کند. کلیسای ایا صوفیه به مسجد مبدل می شود و وقف عبادت خدا می گردد. شهر قسطنطنیه، استانبول کنونی، پایتخت امپراتوری عثمانی می شود.
در سال 460 قبل از میلاد، یک مسیحی 51 ساله از اهالی قسطنطنیه به نام دانیل بوسیله بالا رفتن از یک ستون، خود را از زندگی معمولی خارج کرد. او 33 سال به عنوان سمبول دین مسیحیت روی ستون زندگی کرد. او در میان باران و برف یخ می زد و در هنگام تابش آفتابش آفتاب عرق می ریخت. فقط یک نرده مانع سقوط او می ریخت. فقط یک نرده مانع سقوط او می شد. دانیل از یک ستون دیگر، دانیل از یک ستون نشین دیگر، به نام سن سیمون استایلات (شمعون مناره نشین) که از اهالی سوریه بود، الهام می گرفت.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *