گفتگوی دینی برای … — سايت آفتاب

 

گفتگوی دینی راهکاری برای مبارزه با بحرانهای آینده است:

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن که برای نخستین بار با یک روزنامه عربی مصاحبه کرده است، گفت: " اسلام هراسی" مسئله جدیدی نیست بلکه از قرون گذشته وجود داشته، بنابراین مسلمانان به جای استفاده از احساسات مغرضانه باید گفتگوهای فکری و دینی را افزایش دهند تا اهداف اسلام که بر احترام به اعتقادات، مقدسات، مذاهب و تمدنهای دیگر تأکید می کند از سوی غربیها درک شده و مورد توجه قرار گیرد .


به نقل از روزنامۀ "الشرق الاوسط"، دکتر سید حسین نصر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن اولین گفتگوی مطبوعاتی با اين روزنامه عربی را انجام داد و درباره اسلام هراسی، گفتگوی تمدنها و راهکارهای مبارزه با تعرضات عصر معاصر توضیح داد.
استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن ابتدا به شرح کلمه " اسلام فوبیا " پرداخت و گفت: "اسلام فوبیا" از کلمه عربی " اسلام" و فوبیا به معنای ترس مشتق شده است. این کلمه اصطلاح جدیدی نیست، بلکه از قرن هفتم هنگامی که مسلمانان اسپانیا را فتح کردند و تمدن غرب، خود را در معرض تهدید اسلام دید مسئله ترس از اسلام آغاز شد و در زمان حملات عثمانیها به شرق اروپا شکل جدی تری به خود گرفت. اما " اسلام هراسی" اینک به یک پدیده تبدیل شده است و شکی نیست که سلطه گران غربی به منظور تحقق طمعهای سیاسی و اقتصادی خود این کار را انجام داده اند. امروزه می بینیم جهان اسلام در مقایسه با غرب از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی ضعیف تر است، بنابراین تفکر اینکه اسلام غرب را تهدید می کند مسئله پیچیده ای است که تنها اهداف سیاسی را پشت پرده دارد.
دکتر سید حسین نصر در ادامه به کاریکاتورهای موهن نبی اکرم (ص) اشاره کرد و اظهار داشت: این کاریکاتورها منجر به تیرگی ارتباط جهان اسلام و غرب شد و عده ای از اندیشمندان و سکولارهای غربی با ادعای آزادی بشر این اقدام را توجیه کرده اند، اما آنها تنها انواع مشخصی از آزادیها را در جوامع غربی خود قبول دارند و به برخی از آزادیها مانند آزادیهای دینی، اجتماعی و یا آزادیهای تاریخی اجازه صحبت نمی دهند، این وضعیت جامعه ای است که " آزاد مطلق" نامیده می شود . اما در جامعه اسلامی به مسئله آزادی و حقوق بشر بسیار تأکید شده است به طوری که همسایه نسبت به همسایه نيزحقوقی دارد.
وی راهکار مبارزه با بحران در آینده را استفاده از شیوه عقلانی توصیف کرد و گفت: مسلمانان به جای استفاده از احساسات نادرست باید از شیوه های عقلانی بهره مند شوند و چاره ای جز آمادگی برای گفتگوهای فکری و دینی در سطح جوامع غربی وجود ندارد تا اهداف اسلام را که بر احترام به اعتقادات، مقدسات و مذاهب جوامع و تمدنهای دیگر تأکید دارد واحترام متقابل به ادیان است، به خوبی درک کنند. از این رو باید تعرض به شخصیتهای تاریخی، اسلامی و مقدسات مسلمانان از بین برود و با شیوه منطقی و عزم دینی و روحی قوی با این مسئله مبارزه کنند.

مصدر: سايت فارسی زبان آفتاب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *