آرشیف عمومی دسمبر 2013

آرشیف عمومی دسمبر 2013

شمه ای از کارکرد های دینی، فرهنگی، ادبی، تاریخی و تحقیقی مر حوم استاد مسعود نوابی — هاکان مسعود نوابی

افغانستان در کنسرت موسیقی کشور های (سارک) اشتراک کرد — هاکان مسعود نوابی

تقبیح روز ششم جدی روز اشغال کشور افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی متوفی ویادی از زندان پلچرخی – کابل— محمد عزیز عزیزی

تقدیم به استاد ارجمند جناب فضل الحق “فضل” — محمد عزیز عزیزی

آیا افغان مأموریت بشپړ سو؟— ډاکټر نثار احمد صمد

عصمت قانع د تاند دلارې د صلیبي لښکروپه چوپړکي — زابلی

هفتادودو روز وحشت! (دوبخش) — انجنیر محمد نذیر تنویر

رقابت در اشرافيگری ميان وزرای کابينه آخوند حسن روحانی —علی دیانتی

موقف حزب اسلامى افغانستان عدم امضاء پيمان امنيتى با امريكا — ډیلی شهادت

جهانسبورگ و مراسم جنازه نلسن منديلا — فريدون افراسيابى

له افغانستانه جعلی وتنه — ډاکټر نثار احمد صمد

جهاد د هیواد تر بشپړې آزادۍ! —- مصمم

علم د ایمان پیل او ایمان د علم پای دی — شاهد شفق

طالبانو! شاباس! آفرین! زنده باد! — زلمی هیواد وال

د افغان بې نومه کوچنیانو وژل —ډاکټر نثار احمد صمد

افغانان دي د امريكايانو بوټونه ښكل كړي؟!! — حقپال

ستارة افغان رشد هنر موسيقي ، يا تاراج مردم فقر زده و مظلوم — ف. فرهمند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *