متن کامل مصاحبۀ تلويزيونی عبدالجبار ثابت

 

 

 

متن کامل مصاحبۀ تلويزيونی جالب وافشاگرعبدالجبار ثابت( لوی څارنوال معزول) پيرامون برکناريش

 

 

برگرفته شده از: سايت محترم آزمون ملی

 

بخش اول

 

بخش دوم

 


بخش سوم

 

 

(لطفاً نظريات، اطلاعات و تجارب خويش را درمورد اين موضوع درج نماييد) —- تعداد نظريات داده شده تا به حال = 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *