آمنه — محمد عارف يوسفی

 

 

خواننده گرانقدرو محترم چند كلمه را كه پشت سر هم نوشتم با آنكه مملو از نقایص وزن و قافیه میباشد برای یك خانم بنام آمنه كه در ایران زنده گی میكند و داستان زنده گی وی و شوهر وی موسی را در سایت زیبای صدای افغان تحت عنوان بالاترازعشق مطالعه نموده ام سروده ام

صرف روی این انگیزه كه چطور آمنه با مشكلات میجنگد و عشق پاك و والای خود را نمیگذارد كه آلوده به هوس گردد و دلیرانه بر وفای خود نسبت به موسی متعهد میماند و آنهم در عصر ما و این شهامتش قابل تمجید است.

در اخیر جهت مطالعه داستان زنده گی آمنه و موسی به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

http://www.sadayeafghan.com/history.php?id=20

 

آمنه

 

 

منصبت والاست چی والا آمنه

ای بزرگ ز صد چو لیلا آمنه

عشق میبالد كه در فخر و نشان

نام او را كرد ی بالا آمنه

جسم مجروح وفا با مهر خود

كرده ای بیشك مداوا آمنه

گر شدی واقف ز داستان وفات

تسلیمت میشد زلیخا آمنه

میكنند روزی خریداران عشق

مادر عشقت مسما آمنه

شهر عشق را تو چراغان كرده ای

ماه تابان ملك عشق را آمنه

نور بخشیدی به ظلمت زمان

ای ز تاریكی مبرا آمنه

مرحبا در این جهان مطلبی

مظهر عشق مسیحا آمنه

یوسفی مبهم نباشد عشق دیگر

كرده شرح این معما آمنه

درتلاش مفهومش هیچ جا مرو

عشق پاك را كرده معنا آمنه

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

 

بیستم جولای 2008

20-07-2008

 

وفات = وفایت

مسما = مسمی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *