سخنان آقای ویس ناصری با آقای صدیق چکری

 

 

سخنان آقای ویس ناصری با آقای صدیق چکری

 

 

اين بحث وگفتگوی تيلفونی که بين آقايان ناصری وچکری از طريق تلويزيون پيام افغان در ماه مئ 2008 صورت گرفته است، شامل دوبخش ميباشد.

لطفاً برای تماشای هرقسمت بر تصوير آن کليک کنيد.

 

بخش اول

 

بخش دوم


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *