گاو کراته باز

 

 

گاو کراته باز

 

درين ويديوی جالب گاوی را تماشا ميکنيد که نظر به ظلم وشکنجه، کاروزحمت بيشتر از وسع وتوان و گرسنگی زياد  از صاحب پاکستانی اش به تنگ آمده، فرار را به قرار ترجيج داده است واز رفتن دوباره به خانۀ صاحبش انکار ميکند.

جالبتر از همه اينکه اين گاو سرکش چنان از صاحبش نفرت دارد که محض با نزديک شدن وی آنرا چنان کراته ميکند که "بروسلی" و "جيکی شن"  در مقابل آن هيچ به شمار ميروند.

 

لطفاً برای تماشای اين ويديو بر روی تصوير آن کليک کنيد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *