عـیـــد قـربــان بر مسلمین مبارکباد — محمد عزیز عزیزی)

 

عـیـــد قـربــان بر مسلمین مبارکباد

 


محمد عزیز ( عزیزی)

2010-11-15

 

عید قربان آمده تا نفس خــود قربان کنیم

دور از شیطان شده رو  جانب رحمان کنیم

 

گرچـــه  خون ازدیـدۀ اهـــل وطن  جاری بــود

چشم گریان  را عوض با صورت ِ خندان کنیـم

 

دل شکستن  کار دیو  و دد بود  در هرزمــان!

وه چه نیکو  گر دلی بشکستۀ ، شادان کنیــم

 

روز عید است  وگل ِ خنـــدان بکـــاریم هر کــجـا

دور  باد از ما ، اگر   چشـم  ِ کسی گــریان کنیـــم

 

رسم دینداری  شعــــــار نیک ,انســـــانی بـُـــَـود

مرحمت  با جــان ومـال بر حال محتا جــان کنـیم

 

وقت آن باشــــد که با  ابنـــای امـت ای «عزیز»

هـــمنـوائی از برای  ملت ِ افغـــــــان کنـیـــم

پـــایــان

———————————

ساعت : am  03:10

روز دوشنبه  2010-11-15

برابر به : 23 عقرب سال 1389

مطابق به نهم ذی الحجه ( یوم عرفه) سال 1431 هجری قمری

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *