یادی از ســفــر تنــهــائی — محمد عزیز عزیزی

 

یادی از ســفــر تنــهــائی

 


محمد عزیز ( عزیزی)

 2011-06-22

 

دوستان وعزیزان فرهیخته ام !
با عرض سلام به همــۀ شما وخواننــدگان ارجمند

انگیزۀ سرودن این رباعیات ، این بود که دیروز در مراسم تشیع جنازه وبخاک سپاری دخترک خرد سال یکتن از برادران خوب مان بنام« رحیم جان بیرشک» که به علت ابتلا به سرطان دارفانی را وداع کرده ووالدین خویش را عزادر ساخت ، اشتراک نموده بودم.

بعداز مشاهدۀ تدفین این خواهرک خرد سال وملاحظه سفر نهائی همــه انسانها، درمنزل آخرین(زندکانی عالم برزخ) ، مرا واداشت تا این رباعیات را بنگارم .

البته مجددا به برادرگرامی و دینی مان« رحیم جان بیرشک» وفامیل محترم شان تسلیت گفته واز خداوند برایشان صبر جمیل واجر جزیل مسئلت دارم .

————————————————————————————————————-

 

یادی از ســفــر تنــهــائی

 

ای هم سفران جــدا جــدا باید رفت
بی یار ورفـیـــق وآشنا بایــد رفت

آنطور که آمدی تو اول تنــهــا

اندر سفــر اخیر تنهــا باید رفت

******************************

بی همره وبی همسفری باید رفت
تنـهـا وبــدون یــــاوری باید رفت

هشــدارعزیز من که وقت سفرت

دور از همه علم وخبری باید رفت
******************************

در آن سفری که رفتنش اجبــاریست
نه همره ونه همسفر ونـه یــاریست

بایــد کــه شــوی بزور خــود آمـــاده
ورنـه که سر انجـآم ،برایت خواریست

******************************

در دار فــنــا سفر کم و بیش کنی

آماده خودت همیش , از پیش کنی

انــدر سفــر ِ مُـــهِـِـّـم ِ دار ِ عقبــــی

ای وای چــرا ، نه فکر بر خویش کنی؟

******************************

دنیــــا گـــذران و خلــق دنیــا گـــذران

با قــُـّوت وزور خود به کس حکم مران

بر آخــر کـارخود دمی فکــر نـمــا

از مرگ ، سر انجـام نداری، تو امـان

******************************

گـر یاد بـُـَود ز روز مولـــــود تــرا
خنـدان هـمگی ، وگریه ها بــود تـرا

بنمای تو زندگی ، چنان که در ُمردن تـو
گریان همگی ، سـُرور چـــــون عـُـود ترا

پایان

_______________________________

محمــد عزیز( عزیزی) – لندن

روز چهار شنبه اول ماه سرطان سال 1390 شمسی ساعت 7:45 صبح

برابر به : 2011-06-22 میلادی

مطابق به بیستم رجب المرجب سال 1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *