آیکن بری اظهارات بعضی رهبران افغانستان را نامناسب خواند

 

آیکن بری اظهارات بعضی رهبران افغانستان را نامناسب خواند

 

آژانس خبری پژواک

 

هرات (پژواک،٢٩جوزا٩٠): سفیر امریکا در کابل، اظهارات بعضی رهبران افغانستان را نامناسب خوانده ميگويد که چنين گفته ها به عزت آنها صدمه می زند.

اين اظهارات کارلآيکن بيرى سفير امريکا در افغانستان، درحالى صورت ميگيرد که حامد کرزى به تاریخ ١٠ جوزا در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت: "اگر نيروهای خارجی، به عمليات شان بالای خانه های مردم افغانستان ادامه دهند، باز حضور آنها که برای جنگ عليه تروريزم به افغانستان آمده اند، به حيث نيروهای عليه مردم افغانستان و نيروی اشغالگر مبدل ميشوند و درآنصورت، تاريخ گواه است که افغانها با اشغالگر چه معامله ميکنند."

سفیر امریکا در افغانستان، با انتقاد صریح ازآنچه به گفتۀوی، بعضی از رهبران افغانستان نیروهای امریکایی را با اشغالگران مقایسه می کنند، گفت که اینگونه اظهارات «نامناسب» است.

کارل ایکن بری، سفیر امریکا که امروز در نشستی تحت عنوان "آیندۀروابط افغانستان- امریکا" درپوهنتون هرات سخن می گفت، خاطرنشان کرد که امریکا بخاطر جنگ افغانستان، قیمت زیادی از لحاظ جانی و مالی متحمل می شود.

اما وی گفت: «وقتی امریکایی ها با وجود پرداختن هزینۀسنگین جانی و مالی در افغانستان، با اشغالگران مقایسه می شوند و یا گفته می شود که برای منافع خود به افغانستان آمده اند و یا آنها با دشمنان قسم خوردۀافغانستان مقایسه می گردند، ناامید می شوند.»

سفیر امریکا افزود، پس مادران و پدران کسانی که دراین کشور کشته و یا مجروح شده اند، خواهند پرسید که این جنگ چه معنی و یا مفهومی داشته است.

آیکن بری گفت: «وقتی اظهارات بعضی از رهبران افغان را می شنوم که ما را اشغالگر خطاب می کنند، من نمی توانم به چشمان این مادران و یا پدران نگاه کنم و به آنها جواب قانع کننده بدهم.»

وی هدف از آمدن نیروهای امریکایی را در سال ١٣٨١(٢٠٠١ میلادی)، شکست دادن تروریزم بین المللی خواند و افزود که امریکایی ها به افغانستان آمدند تا افغان ها را از جنگ های ٢٠ ساله که جز ظلمت چیزی به همراه نداشت، نجات دهند.

سفیرامریکا گفت: «یکدیگر خود را ببینید، اطراف خود را ملاحظه کنید، پوهنتون را ببینید که ما چه دستاوردهایی داشتیم.»

آیکن بری اظهار داشت که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان، بسیار پیچیده است؛ اما با وجود این، امریکا کارهای زیادی را در افغانستان انجام داده است.

وی بیان داشت: «با وجود اشتباهات، ما مردم خوبی هستیم و با کمک یکدیگر کارهای زیادی انجام دادیم؛ ما مکاتب و کلینیک ها را ساختیم، پولیس، اردو و امنیت ملی شما را آموزش و تجهیز کردیم، شانه به شانۀنیروهای امنیتی شما، با دشمنان تان جنگیدیم و قربانی دادیم.»

سفیر امریکا گفت که امریکا دستگاه های برق و جاده ها را ساخته است، قابله ها، انجنیرها و خبرنگاران را کمک کرده و به محصلین افغان، بورسهای آموزشی را اهدا نموده و دربازسازی گمرکات و بناهای تاریخی افغانستان سهم گرفته است.

موصوف از صدها میلیون دالر کمک این کشور در بخش زراعت افغانستان یادآوری کرد و کمک های این کشور در فعالیت های فرهنگی، ورزشی بازسازی موزیم، میدان هوایی و گمرکات افغانستان را بر شمرد.

سفیر امریکا با تاکید گفت: «اما با وجود این همه کارهایی که انجام دادیم، به ما اشغالگر خطاب می گردد و یا حتی کلمات زشت دیگری برعلیه ما گفته می شود.»

وی افزود: «وقتی ما کمک های سخاوتمندانه می کنیم و بعداً گفته می شود که تمام مجرای فساد اداری مربوط به ما می شود، این به عزت ما صدمه می زند و ما آهسته آهسته قوت قلب خود را از دست می دهیم و مایوس می شویم.»

آیکن بری افزود که امریکا هرگز هیچ کشور را در دنیا اشغال نکرده است و نمی خواهد که افغانستان را به مستعمرۀخود تبدیل کند، بلکه کمک های امریکا به افغانستان از روی دوستی انجام می شود.

سفیر امریکا در افغانستان، در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد، وقتی که رهبران افغانستان باور داشته باشند که زیان امریکایی ها از فایدۀآنان بیشتر است و درحالیکه اقتصاد امریکا وضعیت بدی را سپری می کند، امریکایی ها خواهند گفت که باید سربازان شان به خانه برگردند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *