دفاع از نامـــوس پیامبر(ص) ویاران واصحاب ایشان (رض) ، جزء شعایر دین است — محمد عزیز عزیزی

 

دفاع از نامـــوس پیامبر(ص)
 ویاران واصحاب ایشان (رض) ، جزء شعایر دین است

 


 

محمد عزیز (عزیزی)

2011-12-17

 

آنکه بر نامــوس پیغمبــــر اهانت میـــکند

خویشتن را مستحق طوق لعنت میکــند

هر کسی از اهل بیت ویار واصحاب رسول

گــر دفاع با جان نمی دارد خیـانت می کنـد

چهار شنبه – ساعت 0030

بعد از نصف شب – 2011-2-11-22

 

*******************************

 

زنان پیامبر اُمّهات المومنین( مادران مسلمانان)  می باشند

———————————

مـــادران مسلمین باشند ازواج رســــــول

پیش هر مومن که قرآن را همی دارد قبول

هر کسی توهین به ازواجِ پیامبر میکنــــد!
 کی مسلمان باشد او؟ یا اینکه ازاهل عقـول
؟

عزیزی – ساعت 00:35

چهارشنبه – 2011-11-22

**********************************

 

اهل بیت پیامبر (ص) چه کسانی هستند ؟

—————————————

اهل بیت پاک پیغمبر به اول همـــسران

هم علی وفاطمه سبطین(1) وباقی دختران

حــمزه وعبـــاس وابن زید واولاد عقیـــل

نیز سلمان را چنین گفت آن شۀ آخر زمان

عزیزی- چهارشنبه 2011-11-22

(1)  – سبطین  یعنی نواسه های جناب پیامبر (ص) حضرت امام حسن  و
امام حسین  (رض) میباشند

***********************************

 

دشمنان وتوهین کنند گان؛ بی بی عایشۀ صدیقه (رض)

از جملۀ پیروان عبدالله ابن ابی یهودی هستند

——————————

عایشه آن زوجــۀ پاک رسول

نزد پیامبر همــه کارش قبول

هر که به او بغض واهانت کند

مشرب او مکتبِ ابن سلول (***)

عزیزی

ساعت 01:10 بعد از نصف شب

تاریخ 2011-22-11

 

(***)اشاره به منافق بزرگ صدر اسلام عبدالله ابن اُبی ابن سلول یهودی است که برای اولین بار مسئلۀ افک (تهمت زدن بس بزرگ )بر بی بی عاشۀ صدیقه زوجه محبوب رســول خدا (ص) را مطــــرح کرد   وخــــداوند با نزول آیـــه های متعـــدد سورۀ  مبــارکــــۀ نور( از آیه 11 تا آیۀ 23 که برای  تثبیت طهارت  وپاکی   بی بی عایشۀ صدیقه (رض) نازل شده  بود)  روی دشمنان اسلام  ومنافقین وخاصتا عبدالله ابن اُبـَی ابن سلول منافق وهمراهان اورا رو سیاه وشرمســار کرد

 

**********************************************

 

معنی ولایت در فرهنگ اسلامی

————————–

ولا یت دوستی با اهـــل ایمان

اساس دین بود بر هر مسلمان

ولیـکن بغـــــض یاران پیامــــبر

نمی دارد به دل جز نامسلمــان

عزیزی- چهار شنبه – ساعت 21:10

23-11-2011

***********************************************

 

اولیاء خدا چه کسانی اند ؟

—————————

هر آنکس بندۀ خــــاص خدا شد

یقین میدان زجمــــــع اولیا شــد

چنین منصب میسر میشود بر

کسی که در طریقِ مصطفی شد

عزیزی- ساعت 21:30

چهارشنبه – 2011-11-23

 

************************************************

 

مقام رسالت خاص انبیا است نه اولیاء

———————————-

این منصب رســالت خـــاص است انبیارا را

هر گــز نباشد امکان، نیــــکان و اولیــــا را

هرکس  ولی حق را برتر ز هـــر نبـی گفت

در راه گمــراهان رفت، دورشد رۀ هــُــدی را

از اهل شرک وبدعت جز بغض وکین نجوئی

بر اهـــــل بیت ویاران اصحــاب مصطفــی را

عزیزی- ساعت 23:50

چهار شنبه – 2011-11-23

 

******************************

 

باختن ایمان

—————

هر کس که زدرِ حضرت او روی بتافت

بر درب درِ مــُرده ویا زنـــده شتـــافت

هر گز نه کسی دری گشود  بر حاجت او

ایمـــان  ببا خت و او دگـــر چیز نیــافت

عزیزی- یکشنبه ساعت 19:10

27-11-2011

*******************************************

 

موقف مسلمان در برابر اهل بیت جناب پیامبر (ص)

که شامل ازواج وبنات وسبطین نبی و…. میباشند

———————————

آنکس که پیامبر بودش رهبــر او

اولاد جناب شــان همــه  سرور او

ازواج وبنات وهر دو سبطین نبی(1) )

هریک زدگر عزیز وتاجِ سر او

سبطین عبارت از نواسه های جناب پیامبر (ص))1-

حضرت اما م حسن وامام حسین (رض) میباشند

عزیزی- ساعت 17:30

یکشنبه – 2011-11-27

 

********************************************

 

دست شستن از دامن دین

—————————–

هر کس که باصحاب نبی بد گـوید

او در دل خـود تخم نفاق می رویـد

بر طبق کلام حـــق و اخبـار رسول

بوئی زبهشت ، او نه هر گـز بـُویـد

عزیزی – ساعت 22:05

سه شنبه – 2011-11-29

 

*******************************************

به جواب گردانندگان  تلویزیونهای شرک آلود  اهل بیت –   ولایت –  سلام

ثامن – فدک –  کربلا و…..وسایر تلویزیونهای نفاق وشرک آلود استعماری

که یاران واصحاب  پیامبر (ص) وازواج مطهرات را مورد توهین تکفیر وتفسیق  وشماتت قرار میدهند

 

**************************************************

 

شنیدن خـُـزعبلات باعث پشیمانیست

———————————–—-

تا سخن بیرون نیـاید از دهــــان هـــر کســی

کی توان دانست کان نطق است یا باد شکم؟

صحبت دانا نمــاید شـــــــاد هر کس بشنــود

گوش بر خُـزعـبلات  افسوس باشد یا نــِدم

عزیزی- ساعت 11:55

جمعه 2011-11-25

————————————

خصلت شب  قیرگون میباشد و تاریک وتــار

روز روشن جلوه ها دارد به هـر گـوش وکنار

از عصار میوه هـا هــر شربتی حاصل شـود

از دهــا ن سگ تـــراوش کی کنــد آب انـار ؟

عزیزی- ساعت 19:50

روز سه شنبه – 2011-11-22
پایــان


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *