شکست قلــم — محمد عزیز عزیزی

 

شکست قلــم

محمد عزیز عزیزی

 

خواهران وبرادران عزیزم !

با عرض سلام

بدنبال وقایع هولناک وترا ژیدیهای پیهمی که بر علیه مسلمانان میانمــار وهم چنین مسلمانان سوریه توسط بودیستهای فاشیست ورژیم غالی نصیری سفاک بشار اسد رونما شد وهزاران هزار طفل وزن وپیر وجوان توسط دژخیمان وجنایتکاران بودیست در میانمار ولشکر خون آشام نصیری در سوریه بکام مرگ فر رفته وهنوز هم روزانه قتل عام میشوند ، بنده قلبا حزین گردیده ورنگ قلمم خشکید ودیگر با مشاهدۀ وضعیت المناک مسلمین میانمار وسوریه نتوانستم مطالب ادبی را بشکل منظوم بنویسم ، ودر حقیقت میتوانم بگویم که تا اندازۀ قلمم یارای نوشتن را نداشت وحتی زبان وقلمم گنگ شدند .

والحمد لله که از دیروز بدین طرف ،کم کم گره های که در گلو وزبانم فشار وارد میکرد ، برطرف شده میرود وامید وارم تا بتوانم مانند گذشته در خدمت ادب دوستان وبرادران وخواهران مومن خود باشم

واینک میخواهم تا امتحانا مطلبی بنویسم از خداوند میخواهم تا یاریم کند

والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته

 

تا که چششم به میانمار افتـــاد

بشکست خامه ام از کار افتــاد

مسلمین جملگی از پیر وجوان
همــه در مسلـــخ کفـــار افتــــاد

 

از هجــومِ گلـــۀ وحشی گــرگ
هر طرف کشته ای بسیار افتــاد

 

کودک ومــرد وزن وپــیر وجـوان

زنده یک یک همه در نار افتـــاد

 

کشور شام در آن سوی دیگر

غرق در ماتم خونبار افتـــاد

 

سوریه غرقه بخـون چون دیدم

دیده بر لشــــکر غــدار افتــاد

 

لشکر کفـــر نـُصَیری هر جـــا

در پی کــُـــشتن و آزار افتـــــاد

 

بهر قتل همــه مرد وزن شام

چون سگِ هـــار وکفتار افتـاد

 

طفلکان بی پدر وبی مـــادر

هر طرف با تن خونبار افتــاد

 

هر کجا دیده نظــر کرد چنان
اشک از چشم برخسار افتـــاد

 

قلب هر مومن و هر با وجـــدان

در خــــون افسرده وبیمار افتـــاد

 

چونکه با چشم خودش دید « عزیز»

بشکست خامه اش از کار افتـــاد

 

پایان

 

محمد عزیز(عزیزی)- پنجشنبه ساعت 00:50

نهم سنبله سال 1391 هجری شمسی
مطابق به : پنجم شوال المعظم سال 1433هجری قمری
برابر به 30 آگوست سال 2012 میلادی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *