مژده به علاقمندان کلام الهی

 

مژده به علاقمندان کلام الهی

 

محترم حميد ضرابی زاده که در رشتۀ کمپيوتر سائنس دارای تحصيلات عالی بوده و Ph.D  اش را از يونيورستی واترلوی کانادا بدست آورده است، با استفاده از تحصیلات و دانش خود به ساختن يک پروگرام و سوفت واير خيلی جالب، وسيع و مفيد مؤفق گردیده که خدمت بس شايسته و قابل قدری را برای دیندوستان و علاقمندان علم قران انجام داده است، طوریکه علاقمندان کلام الهی در هر کنج و کنار جهان ميتوانند با زبانهای مختلف و با سهولت کامل از آن استفاده نموده و بهره مند گردند.

اين سوفت واير به ما امکانات بيشتر ووسيعتری را برای استفاده و بهره گيری به اشکال و طرق مختلف از قران مجيد فراهم ساخته است. بطور مثال همزمان با دسترسی سريع  به متن هر آيه درهر سوره و پارۀ از قرآنکریم که ما  آنرا خواسته باشيم، ميتوانيم آیات مورد نظر خویش را از میان 17 قارئ مشهور ، به آواز قارئ دلخواه خود گوش دهیم .

چنانچه با نزديک کردن موس کمپيوتر بر آيۀ قرآنی ، ميتوانيم ترجمۀ همان آيه را به یکی از  32 زبان شایع در جهان،از یکی از تفاسیر متنوع  طبق خواست و انتخاب خويش مطالعه نمائيم.

علاوه بر سهولت های فوق امکانات و مزايای زياد دیگری نیز درين سوفت واير گنجانيده شده است که شما عزيزان،هنگام استفاده متوجه آن خواهيد شد.

اينک برای ورود به آن پروگرام مفيد قرآنی لطفاً بر روی صفحۀ ذيل کليک فرماييد:

 


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *