صلاح الدين ايوبي رحمه الله

 

صلاح الدين ايوبي رحمه اللهاين کتاب (زندگی نامۀ راد مرد بزرگوار اسلام صلاح الدين ايوبی) که توسط عبدالله ناصح علوان تأليف و محترم حامد دانشور به زبان دری ترجمه گرديده  است، یکی از جالبترین و مهمترین کتب اسلامی ميباشد که اينک جهت استفاده و بهره برداری خدمت شما عزيزان نيز تقديم است.

ورود به کتاب صلاح الدين ايوبی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *