قبول وصحت اعمال با نیت است — امین الدین سعـیـدی

 

قبول وصحت اعمال با نیت است

 

تتبع ونگارش : امین الدین )سعـیـدی- سعید افغانی(

 

 

برای ورود به این مطلب جالب، لطفاً بروی تصویر کلیک کنید.

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *