شرارت و خباثت شیطان در رمضان! — امــیـــن الدین سعیـــدی

 

شرارت و خباثت شیطان در رمضان!

 

تـتبع ونگارش:

الحاج امــیـــن الدین « سعیـــدی – سعــید افغانی »

مـدیـر مرکز مطالـعات ستراتیـژیکی افغان و
مسؤل   مرکز فرهنگی دحـق لاره  – جرمنی


ماه مبارک رمضان ماه تقوا ، ماه پرهیزګاری، ماه نزول قرآن عظیم الشان، ماه صیام ، ماه بخشش و احسان ودر نهایت امر ماه است پُــر برکت وماه است که مطابق فرمودهء  پیامبر اسلام محمد  صلی الله علیه وسلم دروازه های جنت باز ودروازه های جهنم بسته میشوند .
«إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّیَاطِینُ». (بخاری (1899) ومسلم (1079).
«وقتی ماه رمضان بیاید ، دروازه های آسمان، گشوده میشود ،ودروازه های جهنم بسته میشود ،  و شیاطین به بند کشیده می شوند».
و درحدیثی دیگری بروایت  نسائی  میخوانیم : «تُفتح فیه أبواب السماء، وتُغلّق فیه أبواب الجحیم، وتغلّ فیه مردة الشیاطین» (  نسائی (2106).
« درآن ماه درهای آسمان باز می شوند، و درهای جهنم نیز بسته خواهند شد، ودراین ماه شیاطین سرکش و یاغی به بند کشیده میشوند».

« مردة الشیاطین » که در حدیث متذکره بدان اشاره شده  مفسرین در توضیح وتفسیر کلمهء« مردة » مینویسند که « مردة  »  جمع مارد است و به معنای شرور و سرکش است.

مفسرین مینویسند که تفسیر این حدیث به این معنی نیست که : تاثیر شیاطین در این ماه بطور کامل از بین برداشته میشود ،  بلکه  تفسیر این حدیث بدین معنی است که تــأثیر وفعالیت شیاطین در ماه مبارک رمضان تقلیل وتضعیف می یابد ، وفعالیت آنان مانند  سابق  یعنی قبل از رمضان اکتیف وفعال نمی باشد.
مفسرین مینویسند : احتمال دارد تنها شیاطین  « مارد  » به بند کشیده می شوند، یعنی آن شیاطینی که در شر و سرکشی تنها هستند نه تمام شیاطین..
ولی شیاطین دیگر  از فعالیت های وسوسی وابلیسی  خویش ارام نمی شینند ، شیطان یکجا ء با یاران  بخصوص شیاطین انسی غرض مغشوش  ساختن اذهان روزه داران به فعالیت های ابلیسی خویش ادامه میدهند .ولی یک نقطه را نباید فراموش کرد که فعالیت های شیطان وهمکاران انسی وجنی شان کمتر از ماههای دیگر سال میباشد .

امام قرطبی رحمه الله می فرماید: «اگر گفته شود چگونه با وجود به بند کشیده شدن شیاطین در رمضان اما باز شر و گناه در این ماه زیاد واقع می شود؟

جواب آنست : (گناه و معاصی) تنها بر روزه دارانی کم می گردد که بر شروط روزه محافظت کرده و آداب آنرا (به نیکی) رعایت کنند.

و یا (چونکه) تنها بعضی از شیاطین به بند کشیده می شوند و آنهم تنها شیاطین سرکش و شرور هستند نه تمام آنها، چنانکه در بعضی از روایت به آن اشاره شده است.

برخی از مفسرین مینویسند که هدف کلی این ( حدیث ) آنست که شر و معاصی در این ماه کاهش می یابد، و البته این امر هم محسوس است چرا که شر و گناه در این ماه نسبت به دیگر ماهها کمتر بوقوع می پیوندد، وانگهی به بند کشیده شدن تمام شیاطین لزوما به این معنا نیست که دیگر شر و معصیتی رخ نمی دهد؛ چرا که وقوع گناه اسباب دیگری غیر از (وسوسه) شیاطین هم دارد، مانند نفس های ناپاک (بشری) و عادات قبیح و شیاطین انس (انسانهای شیطان صفت)».
   ( نوت: برای تفسیر بیشتر مراجعه شود به  فتح الباری) .
طوریکه که گفته آمدیم  : در ماه مبارک رمضان شيطانها با زنجيز ها بسته ميشوند واين درغل کشیدن شیاطین ، يک نوع رحمت الهي است بخصوص در غل کشیدن  شيطان هاي انسی  را که انسان را هر لحظه به گناهان و نا فرماني در گفتار وکرادر خویش ، وبخصوص نوشته وتبصره های کفر امیز ، در ذهن از احکام الهي وسوسه ميکنند و نميگذارند که انسان بسوي نيکي ها سيروراه راست ومستقیم  حرکت نمايد. از اینکه مطابق نص حدیث ، به برکت ماه مبارک رمضان اين شيطانان بسته میشوند ،  براي انسان مــؤمن فرصت است که خود را درمقابل شيطان تقويه نموده و با قدم گذاشتن به نيکي ها، درماههاي ديگري چنان مقاومت داشته باشد که حتي شيطانهاي جني نتوانند او را وسوسه نمايند.  
الهی مارا از شر شیاطنی انسی وجنی در امان نگاه دار  . امین  یا رب العالمین

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *