چگونه به محبت پروردگار دست یابیم — الحاج احمد فرید عارفی

 

چگونه به محبت پروردگار دست یابیم

 

الحاج احمد فرید عارفی

 

۱– پافشاری بر انجام گناهان را رها کن، من به تو نمی گویم: هرگز گناه نکن، چون همه ی ما اشتباه خواهیم کرد، ولی اگر می خواهی به عشق و محبت برسی، بر انجام معصیت پافشاری مکن، سعی کن از کارهایی که می دانی بر انجام آن پافشاری می ورزی، دست برداری. جهت متوقف نمودن آن با خود مبارزه کن، بدین ترتیب تو گناه انجام خواهی داد، ولی توبه خواهی کرد، پس اگر این کار را کردی نیمی از راه را به سوی محبت خداوند عزوجل طی نموده ای و بقیه همه مکمل کننده اند.

 

– گمان نکنید که دوستدار خدا معصوم و پاک است، فکر نکنید که درجه ی محبت خدا آن است که از لغزش ها معصوم بمانی، عشق به خدا آن است که وقتی لغزشی از تو سر می زند، به سرعت بازگردی، توبه و پشیمانی با محبت پیوند خورده است، البته این فراخوانی برای انجام گناه نیست، بلکه دعوتی برای آن است که تو را از معصوم نبودنت مطلع سازم، اگر مرتکب اشتباهی شدی، به سرعت به سوی خدا باز گرد، مبادا بر گناه اصرار ورزی!

 

– تابعین گویند: چگونه قلب به دخشش و روشنایی برسد در حالی که دنیا در درونش حک شده است؟ یا چگونه به سوی خدا می روی در حالی که در قید و بند شهوت ها به سر می برد؟ یا چگونه با وجود عدم پاک سازی از نجاست غفلت ها، بر خداوند وارد می شود؟

 

۲- فورا” دوستان ناباب را رها کن، منظور از دوستان ناباب کسانی اند که از پروردگار غافلند، بلکه دوستان ناباب آن گمراهانی هستند که همیشه تو را به سوی معصیت و گناه می کشند.

 

۳- نمازها را به مدت یک ماه سروقت بخوان.

 

۴- در ابتدا یک وعده نماز را هر روز در مسجد ادا کن، سپس دو وعده را هز روز در مسجد ادا کن. یک ماه را به همین منوال سپری کن، سپس سه وعده را، هرگز یک بار ه شروع مکن، مورد خطاب این سخنان تازه کاری است که از خدا فاصله گرفته و می خواهد به اطاعت از پروردگار منتقل شود.

 

۵- بسیار ذکر کردن حتی به اندازه ی ۲۵ دقیقه در روز. بسیار دعا کن، به ویژه برای ثبات بر ایمان و خودداری از گناهان و این دعا را تکرار کن:« اللهم أرنی حقّا” و ارزقنی اتّباعه و أرنی الباطل باطلا” و ارزقنی اجتبابه » « پروردگارا! حق را به همان گونه که هست نشان بده و پیروی از آن را نصیبم گردان و باطل را همان گونه که هست به من نشان ده و دوری از آن را به من ارزانی کن. »

 

۶- جزء سی ام قرآن را حفظ کن و پس از حفظ، آن را در نماز شب بخوان، حتی اگر یک روز در هفته باشد. سپس در جلسه ی تدریس قرآن حاضر شو.

 

۷- همنشینی با دوستان خوب را مد نظر داشته باش و به دنبال دوستان پایبند و یندار باش و دعا کن و از خدا بخواه تا دوستان دیندار را نصیب تو بگرداند.

 

۸- با دوستانت رد رابطه با دین سخن بگو و به آنان کمک کن.

 

به خدا قسم کسی که این گام ها را یک به یک انجام دهد؛ ان شاالله هرگز دچار لغزش نمی شود، کسی که این کارها را انجام داد به مسیر عشق خواهد رسید. این راه سخت و دشوار نیست و گمان نکن که نزدیکی تو به خدا فقط وابسته به حضور در جلسه ی درس یا مطالعه ی کتاب است، مسأله، مسأله ی درس یا مطالعه کتاب نیست، زیرا کسی که امروز درس می دهد فردا می میرد و اسلام متکی به شخص نبود و هرگز هم نخواهد بود. چون اسلام به تلاش یک شخص وابسته نیست.

 

آیا تو با اسلام در ارتباط هستی و تصمیم گرفتی به سوی خدا حرکت کنی؟! شاید بگویی این کارها سخت است. آیا آموختن سخت نیست، پانزده سال است که در حال آموزش هستی، چرا نگفتی سخت است؟! هم چنین ازدواج، تربیت فرزندان، کار، موفقیت در زندگی و انجام کارها هم سخت و دشوار است، چرا وقتی به دین می رسیم، گفته می شود: گام ها بسیار بزرگ است و ما خواهیم افتاد.

 

خبر دار!

وقتی شروع به حرکت و گام برداشتن می کنی، شیطان جلویت را می گیرد، در طول این سال – عمل نمودن به این گام ها نیازمند ۶ ماه تا ۱ سال هستند – شیطان تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیرد. در طی این مدت سیطان مانع تو م یشود و نفست شبانه روز مقاومت خواهد نمود. دوستانت تو را به باد تمسخر خواهند گرفت و مرتکب گناه و لغزش خواهی شد. فتنه ها یکی پس از دیگری جلویت پدیدار خواهند گشت و تو هم چنان مورد آزمایش و امتحان قرار خواهی گرفت، نترس چون خداوند با توست و بر انجام این گام ها استوار بمان و الله عزوجل درهر گامی جلوی اشتباهاتت را خواهد گرفت و تو را بالا خواهد برد، در حالی که خودت هم نمی دانی چگونه پیشرفت کردی، خواهی فهمید که خداوند از تو پشتیبانی خواهد نمود، در حالی که خودت هم نمی دانی چگونه، تو را بالا می برد، درک م یکندف به مقام والا می رساند و تو را به منزلت عشق و محبت می رساند. آن وقت است که مفاهیمی را که قبلا” در رابطه با آن سخن گفتیم، احساس م یکنی و قلبت در یک رکوع به پرواز در می آید و در برابر پروردگارت خاشع و فروتن می شود.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *