روزه بدو ن نماز —:امین الدین سعـیـدی

 

روزه بدو ن نماز

 


رمضان رفت  رمضان باز آمد    بی نمازان سر نماز آمد

 

 

تتبع ونگارش :امین الدین «  سعـیـدی- سعید افغانی »

مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان

ومسؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی

 

بسیاری از مردم  در کشور ما افغانستان که ماه مبارک رمضان را نزدیک می بینند، این شعر را با خود زمزمه مینمایند. آنها روزه را با نماز بخصوص در ماه مبارک لازم وملزوم  میشمارند، ودر حقیقت واقعیت هم همین است که روزه با نماز پیوند قوی داشته وروزه  بدون  نماز چندان زیبا هم نمی باشد .

بسیاری از مسلمانان حتی می پرسند که: آیا روزه  بدون  نماز مورد  قبول واقع میگردد یاخیر؟

میخواهم در توضیح  این حکم اسلامی  وبخصوص که روزه بدون  نماز مورد قبول پروردگار میگردد  یا خیر معلومات  مؤجز را غــرض  روشن ساختن حکم اسلامی با خوانندۀ معـزز خویش شریک ساخته ودر میان بگذارم .

ماه مبارک رمضان ازجمله  ماه  های است که دارایی فضایل بی شمار  میباشد ،  یکی از فضیلت های آن اینست که  پروردگار با عظمت  ما در جملۀ همۀ ماه های قمری، ماه رمضان را در قرآن عظیم الشان ذکر کرده است ، واین ما ه بمثابۀ ماه برکت وفضیلت برای ما بهترین  تحفۀ  عالم بشر یت  یعنی قرآن کریم در ایـن ماه نازل گردیده است برای بشریت معرفی گردیده است.

 قرآن عظیم الشان در عظمت  این ماه میفرماید:«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقا ن»   رمضان  از جملۀ ماه خیر و برکت و انفاق است که : اول آن رحمت، وسط آن آمرزش و آخر آن آزادی از آتش جهنم است.

تعدادی زیادی از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم ،  در بزرگی این ماه وارد شده، در حدیث که در صحیح بخاری و مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: چون رمضان فرا رسد دروازه های جنت  باز شده و دروازه های دوزخ بسته می شود و شیاطیـن به زنجیر کشیده می شوند.  چون مسلمانان در این ماه مصروف انجام اعمال خیریه وعبادت  اخلاصمندانه به در بار الهی اند،  خداوند متعالی برای تشویق بیشتر مسلمانان  در این ماه  دروازه های جنت را باز می گرداند  و برعکس چون اهل ایمان کمتر مرتکب گناه می شوند شیاطین به زنجیر کشیده می شوند و نمی توانند همچون دیگر ماهها به اهداف پلید خویش  دست یابند.
یکی از ایـن عبادات که  در تاریخ بشریت  از اهمیت بی نهایت عظمت  برخوردار است ، عبادات نماز وبخصوص عبادت  نماز در این ما ه مبارک است .

در حدیث متبرکه آمده است :«  من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »

 بنآ بــر مسلمان  واجب است که روزه بگیرد به نیت اینکه بر ان ایمان  داشته باشد که روزه یکی ازفرض الهی است ودر بجا  اوردن آن  طلب کسب ثواب گردد ، نباید بخاطر ریا ، نه بخاطر  شهرت، وتقلید ویا اینکه  سایر یـن روزه دار هستند  من هم روزه  میگیرم ونه اینکه پدر ومادرم  روزه میگیـرند  من هم   باید روزه دار  باشم.

روزۀ ماه مبارک رمضان  طوریکه گفته شد منحیث حکم الهی قبول و تلاش صورت ګیرد تا با تمام شرایط و ملحقات آن کماحقه  بانیت پاک خاص لله فی الله اجـر و عملی گردد . در صورتیکه روزه  به این نیت بر پا گردد ، وتوام با عبادت ، نماز وصدقه وخیرات باشد پرودگار برایش  (ان شاء الله ) که اجر عظیم و کامل نصیب مینماید .

 

خواننده محترم !

اگر فلسفه وحکمت عبادات در مجموع در همۀ ادیان ابراهیمی وبخصوص در دین مقدس اسلام ،مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرد، بو ضاحت  تام در خواهیم  یافت که همۀ احکام و دستورات دین مقدس  اسلام برای رساندن انسان به کمال وضع گردیده است .

اگر این احکام الهی مطابق دساتیـر  شرع اسلامی مورد  تطبیق  قرار گیر دبه یقین  سبب کمال روانی و جسمی شده و به نفع انسان  می انجامد.

باید تأکید کرد که احکام دین مقدس اسلام بحیث یک مجموعه  مورد حساب  قرار میگرند ، واگر انسان  خواستار  نتیجه مطلوب  وکسب کمالیت  است، باید   تمام عبادات خویش را از جمله روزه  ونماز را آنطوریکه  قرآن  عظیم الشان و سنت پیامبراسلام محمد صلی  الله علیه وسلم هدایت داده اند،  بر پا و انجام فرماید .

بنآ اگر مسلمانی  در ماه  مبارک رمضان که ماه  تقوا وعبادت است ، روزه بگیرد ونماز نخواند وبالعکس نماز بخواند وروزه نگیرد، نمیتواند نتیجه مطلوب و کمال عبادت را بدست اورد ، وحکم اسلامی همین است که :انجام این عبادات به تنهای کافی  نمیباشد .

در ضمن باید گفت اگرچه هر کدام  از این اعمال  عبادت مستقلی  هستند ، که به تنهایی نیـز آثار و نتایجی مطلوب را برای انسان ببار میاورد ولی نه در حد کمال.

بصورت کُل گفته میتوانیم که  نخواندن نماز در ماه  مبارک رمضان ، ویا خارج از این ماه مقدس ،موجب بطلان روزه نمگیردد مگر از مقام ومنزلت  روزه کاسته میشود .

همچنان مسلمانان نباید فراموش کنند که نماز ستون دین است که به ایـن تریتب  روزه بدون نماز نزد پروردگار از  ارزش خاصی برخوردار نمیباشد .

لازم به تذکر است که بین صحت روزه و قبولی کردن روزه باید فرق صریح را قابل بود.  اگر یک شخص روزه میگیر د ونماز نمیخواند در ظاهر گفته میتوانیم که  روزه  ، روزدار  صحیح است وبه اصطلاح امر پرورگار را بجا آورده است ولی با گرفتن  روزه  بدون  نماز طوریکه قبلآ بدان اشاره  نمودیم ، نمیتواند  یک فرد مسلمان تقــرب واقعی  را به  در بارګاه  الهی کمایی وحاصل نماید .

نماز در هدایت پیامبر اسلام  ستون  دین معرفی گردیده است ، واگر خیمه ستون نداشته باشد ، مفهوم واقعی خویش   را از دست میدهد ، وبرای هدف که خیمه استعمال  میگردد  ، استفاده مطلوب را نمی توان از ان  بدست اورد .

 

همچنان ناگفته نباید گذاشت که تعداد  زیادی از علمای اسلا م تارک قصدی نمازوانکار مطلق آنرا  کافر معرفی داشته وترک نماز راحدفاصلی بین اسلام وکفر قرار داده اند. درحدیث پیامبراسلامی محمد صلی الله علیه وسلم آمده است: « ان بین الرجل وبین الشرک والکفـر ترک الصلا ،  حد فاصل بین انسان وشرک وکفر تر ک نماز است  ، ( مسلم 82 ) وحدیث

 ( العهد الذی بیننا وبینهم الصلا ، فمن ترک فقد کفر ، مشخصه ی میان ما وآنها ( کفار ومشرکین نماز است ، هر کس ان را ترک کند کافر میگردد .) ( حدیث مذکور را امام احمد واصحاب سنن اربعه با اسناد صحیح از بریده بن خصب اسلمی روایت کرده اند .) غرض معلومات مزید مراجعه شود : ( احمد 346 /5 ،355 ) ترمذی 2621 نسایی 464  ابن ماجه 1079  وابن حبان  1454  )

 بنابر این اگر روزه دار قصدآ نماز را ترک کند از او هیچ عباداتی دیگری  واز جمله  روزه هم پذیرفته نمیشود، مگر اینکه از ترک نماز  به در گاه الهی توبه نماید .

نماز در دين مقدس اسلام از چنان عظمت  و منزلتي برخوردار است ، که هیچ عبادتی نمیتواند به عظمت ومنزلت نماز برسدویا با  آن برابر ی کند.  نماز پايه و اساس و ستون دين است ‌كه بدون آن دين  پایدار  باقی  نخواهند ماند .

 پيامبر صلي الله عليه و سلم، فرموده است‌: «رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ،سر كارها اسلام است‌، و ستون آن نماز است‌، و بلندترين قله آن جهاد در راه خدا است » .

 نماز نخستين عبادتي است‌ كه پروردگار بالای بشریت واجب‌ كردنیده است. بنآ گفته میتوانم که روزه بدون نماز  ونماز بدون روزه مومن را نمیتواند به کال برساند

اجازه دهید از جانب تمام همکاران خویش در مرکز کلتوری د حق لاره و مرکز مطالعات ستراتیژیک افغان، حلول ماه مبارک رمضان را که ماه  رحمت و وافری است، به همه مسملمانان تبریک ګفته و برای شما دراداي نماز و ګرفتن روزه از بارګاه ایزد متعالی موفقیت  های بیشتر مسألت نموده تا ماه مبارک رمضان  در بر پا کردن نماز ها ونماز تروایح وختم قرآن عظیم با تمام شرایط آن به اتمال برسانیم . امین  یا رب العالمین

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *