یما سعیدی» در مسابقات بنام« پادشاه » ورزش رزمی حریفش را مغلوب کرد ! — فرشته سعیدی

 

یما « سعیدی» در مسابقات بنام« پادشاه » ورزش رزمی حریفش را مغلوب کرد !

 

گزارش از : فرشته «  سعیدی »
تاریخ نشر :   ۶ ـ  ۲ـ ۲۰۱۱ میلادی

 


در عکس :  یما « سعیدی »  با برادر ش  بکتاش « سعیدی » قهرمان اروپا

 

 

 سازمان جهانی لیک بوکس  « آی ـ کا ـ بی ـ او »  بتاریخ  پنجم  فبروری ۲۰۱۱ میلادی  مسابقات  دورانی  ورزش رزمی تای بوکس را بنام « پادشاه  پاینتر از سن هــژده »  در سطح کشور  جمهوری  فدرالی المان  تدویر نمود که به ترتیب برندگان این مسابقات بتاریخ «  ۱۴ برج می ۲۰۱۱ میلادی» به تعقیب آن در دورنهایی  مسابقات  که قرار است در « برج  یونی ۲۰۱۱ »  تدویر گردد ، اشتراک  و به مسابقه خواهند  پرداخت .

البته برنده  « مقام  اول »   در مسابقه « برج یونی ۲۰۱۱  میلادی »   بنام  « پادشاه پاینتر از سن هژده »  در ورزش رزمی  کیک و تای بوکس  در سطح  کشور المان  مسمی  خواهد شد  و  کمر بند قهرمانی را با جایزه  که در نظر گرفته  شده  است،  از ظرف  ريس سازمان  جهانی  و داور  مسابقه  بدست  خواهد  آورد .

 

به اساس  نورم و ضوابط   ورزش  رزمی  از مکتب چمپین جیم  به  تعداد  چهار نفر کاندید  در دور ابتدایی  این  مسابقات  اشتراک ورزیدند ، که  از  جمله  آنها   یما « سعیدی »  قهرمان   جوان تای  بوکس کشور  المان ،  در مسابقه  پیروز  شد  .

 

 یما  « سعیدی »   که از جانب  برادرش استاد  بکتاش « سعیدی »  قهرمان  تای بوکس اروپا   و مسوؤل  مکتب  ورزش  رزمی « چمپین جیم »   در این  ورزش  تربیه  شده است ،  بتاریخ  «  ۵   فبروری ۲۰۱۱  میلادی  »  در وزن « ۷۲ لیکو گرام »  با اقای الکسندر « مبارک »  که  قهرمان جوان تای بوکس اروپا  است ، در شهر دیوزبورگ  کشور المان  به مسابقه  پرداخت .

 

مسابقه نهایت هیجانی و جالب  بود !  هر دو مسابقه دهنده  در صدد  مغلوب کردن  یک دیگر بودند و از استعمال  ضربات تخنیکی و کوبنده  استفاده  میکردند ، جای نهایت  افتخار  است  که  جوان افغان یما « سعیدی » کمافی السابق  خوش درخشید و حریف سرسخت خویش  را که در سطح  کشور های اروپایی  نمبر  اول  است ،   در هـر سه  دور مسابقه  تحت  ضربات تخنیکی   قرار  داد  و در حضور داشت ،  هیاهیوی  و کف زدنهای  در حدود  شش صد نفر  تماشاچی  ؛ مغلوبش  کرد  .

 

 دست یما « سعیدی » این جوان  نیرومند  افغان که تازه قدم  به سن هژده سالگی میگذارد ، از طرف  حکم  میدان  بلند  شد  و با بدست  اوردن  کپ  پیروزی  به دور دوم  مسابقات  بنام «  پادشاه  پاینتر از سن  هــژده »  ورزش رزمی ـ المان ؛  که قرار است  بتاریخ «  ۱۴ برج می ۲۰۱۱ میلادی »  در  شهر  دیوزبورگ ـ المان  تدویر  شود ،  راه یافت ، که  بدینوسیله  این  موفقیت  را  برای  یما  جان صمیمانه  تبریک  گفته  و از درگاه الهی ؛ موفقیت  مذید برایش خواهانم . 

گزارش از : فرشته «  سعیدی »

 

در عکس : یما در حال حمله  و ضربات  بالای حریفش  است ،  و اما ؛ حکم میدان  مانع  دوام ضرباتش  میکردد .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *