بخش سوم مقالات د&#1740

 

بخش سوم آرشیف مقالات و تحلیل های دینی

 

 

161- انـســـان بی ایـــــمانالحاج امــیــن الـدیــن سعـیـدی – 2012-02-05  

162- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۵) — عبدالغفارجُبیر – 2012-02-10  

163- دوالنټین ډې(دعاشقانو ورځ) په اسلام او عیسایت کي — عبدالغفارجُبیر – 2012-02-14  

164- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۶)—عبدالغفارجُبیر – 2012-02-16  

165- اذان يو تلپاته آواز — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-02-25  

166- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۷) —عبدالغفارجُبیر – 2012-02-25  

167- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۸) — عبدالغفارجُبیر – 2012-03-02  

168- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۹)— عبدالغفارجُبیر – 2012-03-08  

169- زمامناظره دیوه عیسایی راهب سره (۱۰) — عبدالغفارجُبیر – 2012-03-16  

170- زمامناظره دیوه عیسایی راهب سره (۱۱) —عبدالغفارجُبیر – 2012-03-22  

171- زمامناظره دیوه عیسایی راهب سره (۱۲) — عبدالغفارجُبیر – 2012-03-27  

172- طــــلا ق — الحاج امــیـــن الـدیــن سعـیـدی – 2012-04-11  

173- الکحل(شراب) په اسلام اوساينس کی (۱) — عبدالغفارجُبیر – 2012-04-13  

174- الکحل(شراب) په اسلام اوساينس کی (۲) — عبدالغفارجُبیر – 2012-04-13  

175- آیاپیروی وتقـلید از مذاهب چهارگانه…الحاج امــیـــن الـدیــن سعـیـدی – 2012-04-23  

176- چهل نماز در مدینه منوره — امــیـــن الـدیــن سعـیـدی – 2012-05-06  

177- وضعیت چشم در نمازالحاج امــیـــن الـدیــن سعـیـدی – 2012-05-10  

178- لیلام وسایل کار شیطانامــیــن الـدیــن سعـیـدی – 2012-05-14  

179- توبه گمراهان استجابت نمیگردد — امین الدین سعیدی – 2012-05-24  

180- چشم چرانی — امین الدین سعیدی – 2012-05-24  

181- زن و مراسم تعزیه داري و جنازهالحاج امین الدین سعـیـدی – 2012-06-04  

182- آیا سگ نجس است؟— الحاج امــیــن الـدیــن سعـیـدی – 2012-06-25  

183- خیر وشر — الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی – 2012-06-25  

184- مکالمه شیطان بانوح علیه والسلام — امــیـن الـدیــن سعـیـدی – 2012-07-01  

185- د روژې لومړۍ تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-25  

186- د روژې دوهمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-25  

187- د روژې درییمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-25  

188- د روژې څلورمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-25  

189- د روژې پنځمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-25  

190- د روژې شپږمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-25  

191- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۱) — عبدالغفار جبیر – 2012-07-25  

192- روژه اونوی ساينسي څېړنې (۳) — عبدالغفار جبیر – 2012-07-25  

193- روژه اونوی ساينسي څیړنی (۲) — عبدالغفار جبیر – 2012-07-25  

194- روژه اونوی ساينسي څېړنې (۴) — عبدالغفار جبیر – 2012-07-25  

195- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۵) لیکوال: عبدالغفار جبیر – 2012-07-25  

196- د روژې دیرش تحفیډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-26  

197- روژه اونوی ساينسي څیړنی — عبدالغفار جبیر – 2012-07-26  

198- د روژې اوومه تحفه —- ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-27  

199- د روژې اتمه تحفهډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-27  

200- روژه اونوی ساينسي څیړنی (۶) — عبدالغفار جبیر – 2012-07-27  

201- روژه اونوی ساينسي څیړنی (۷) — عبدالغفار جبیر – 2012-07-27  

202- د روژې نهمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-28  

203- روژه اونوی ساينسي څیړنی (۸) — عبدالغفار جبیر – 2012-07-28  

204- روژه اونوی ساينسي څیړنی (۹) —- عبدالغفار جبیر – 2012-07-28  

205- د روژې لسمه تحفهډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-29  

206- روژه اونوی ساينسي څیړنی (۱۰) — عبدالغفارجُبیر – 2012-07-29  

207- روژه اونوی ساينسي څیړنی (۱۱) — عبدالغفارجُبیر – 2012-07-30  

208- روژه اونوی ساينسي څیړنی (۱۲) — عبدالغفارجُبیر – 2012-07-31  

209- د روژې یوولسمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-30  

210- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۱۳) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-01  

211- د روژې دوولسمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-07-31  

212- د روژې دیارلسمه تحفه ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-01  

213- د روژې څوارلسمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-02 

214- روژه اونوی ساينسي څېړنې (۱۴) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-02  

215- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۲۵) —عبدالغفارجُبیر – 2012-08-13  

216- د روژې پنځلسمه تحفهډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-03  

217- د روژې شپاړسمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-04  

218- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۱۵) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-03  

219- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۱۶) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-04  

220- د روژې اوولسمه تحفهډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-05  

221- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۱۷) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-05  

222- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۱۸) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-06  

223- د روژې اتلسمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-06  

224- د روژې نولسمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-07  

225- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۱۹) —- عبدالغفارجُبیر – 2012-08-07  

226- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۲۰)— عبدالغفارجُبیر – 2012-08-08  

227- د روژې شلمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-08  

228- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۲۱) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-09  

229- د روژې یوویشتمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-09  

230- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۲۲) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-10  

231- د روژې دوه ویشتمه تحفهډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-10  

232- د روژې څلیرویشتمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-12  

233- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۲۴) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-12  

234- روژې پنځه ویشتمه تحفه — ډاکټر: نثار احمد صمد – 2012-08-13  

235- مجموعه ای از کتابهای دینی — ادارۀ صدای افغان – 2012-08-12  

236- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۲۳) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-11  

237- د روژې درویشتمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-11  

238- د روژې شپږویشتمه تحفه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-08-14  

239- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۲۶) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-14  

240- روژه اونوی ساينسي څیړنې (۲۷) — عبدالغفارجُبیر – 2012-08-15 

 

صفحۀ بعدی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *