طالبان حذف شده از ليست سياه سالهاست كه در كابل زندگي می ‌كنند

 

طالبان حذف شده از ليست سياه سالهاست كه در كابل زندگي می ‌كنند

 

خبرگزاری فارس

 

خبرگزاري فارس: "وحيد مژده " كارشناس افغان با اعلام اين كه پنج فرد حذف شده از ليست سياه، مدت هشت سال است كه در كابل و تحت سايه حكومت كرزي زندگي مي كنند، نتيجه اين اقدام شوراي امنيت را در روند صلح بي تاثير خواند.

"وحيد مژده " در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در كابل، حذف پنج تن از اعضاي طالبان را از ليست سياه يك تراژدي خواند و اظهار داشت: شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اين كار روند صلحي را كه دولت افغانستان در پيش گرفته بود به سخره گرفت.
وي گفت: در ميان ليست طويلي كه در نزد شوراي امنيت سازمان ملل متحد موجود است كساني را انتخاب كرده اند كه هشت سال است در كابل و در زير سايه دولت كرزي زندگي مي كنند و آنها ديگر عضو طالبان نيستند.
مژده اظهار داشت: حذف نام اين افراد از ليست سياه هيچ تاثيري بر روند صلح و كنفرانس "لندن " نخواهد داشت زيرا اين افراد با دولت افغانستان همكار بودند و برخي از آنها در دولت كرزي، والي يكي از ولايات ناامن كشور بوده است بنابراين حذف نام آنها به جاي تاثير مثبت، تاثير منفي خواهد داشت .
وي تاكيد كرد: اين كار سازمان ملل متحد كه در حقيقت دستور آمريكا به اين سازمان است، اين پيام را به طالبان داد كه پس از اين فقط كساني از ليست دشمني آمريكا حذف مي شوند كه سلاح خود را بر زمين گذارند و تسليم آمريكا و يا دولت دست نشانده آمريكا شوند.
مزده تصريح كرد: افرادي كه نام آنها از ليست دشمني با آمريكا حذف شده است كساني هستند كه قانون اساسي افغانستان را پذيرفته اند و در حقيقت تمام اين نظام را قبول كرده اند.
به گفته وي، اين در حالي است كه طالبان خواستار تغيير نظام هستند و با اين اقدام شوراي امنيت، پس از اين طالبان شايد تقاضاي حذف نام خود را از ليست سياه مطرح نكنند و راهي به جز جنگ را در پيش نگيرند.
مژده تصريح كرد: آمريكا نام اعضاي طالبان را از ليست سياه حذف نكرده است بلكه نام همكاران خود را به عنوان نمادين از ليست حذف كرده است.
مژده با اشاره به اين كه كسي كه كوچك ترين مخالفتي با اهداف آمريكا داشته است از ليست سياه حذف نخواهد شد گفت: "عبدالسلام ضعيف " يكي از اين افراد است كه به مدت چندين سال است كه در كابل زندگي مي كند و حامد كرزي به او كمك مالي نيز مي كند، اما به دليل اين كه وي با آمريكا ابراز دشمني كرده است، از ليست سياه حذف نشده است.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *