اعلامیه بمناسبت تحولات جدید سیاسی در کشور

 

 


 

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان انکشافات جدید را پیرامون حل معضله کشور که ازجانب ایالات متحده امریکا و مقاومت افغانی براه افتیده به دقت بررسی نموده ، ازاین اقدامات تا جائیکه منافع علیای افغانستان را آسیب نرساند و حس آزادیخواهی ، گروندگی دینی و استقلال طلبی شهروندان افغانستان را صدمه نزند ، قدردانی میکند. به همین منظور و تسریع بخشیدن هرچه بیشتر این اقدامات سیاسی با رعایت ونظرداشت حساسیت های موجود ، کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان به کافه ملت افغان ، ایالت متحده امریکا ، مقاومت کنونی درافغانستان متشکل ازحزب اسلامی افغانستان وتحریک طالبان ، و رئیس جمهور رژیم کابل مواد آتی را منحیث طرح تسریع کنندۀ اقدامات تفاهمات سیاسی درسطح ملی وبین المللی پیشنهاد می کند.

اول

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان ازهمه گروها ، حلقات ائتلاف شمال،جامعه مدنی داخل کشورو حلقات روشنفکری خارج افغانستان و بخصوص رژیم کابل، حزب اسلامی افغانستان وتحریک طالبان دعوت می کند تا درمساعی وتلاش های کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان جهت برگزاری یک کنفرانس که تا اواسط سال جاری درشهر بن آلمان ویا استانبول (ترکیه) برگزار خواهد گردید سهم فعال داشته و درآن بعد از تبادل افکار ، جهت دسترسی به یک توافق ملی و اساسات استقرار مصالحه همگانی وسرتاسری به موافقه برسند.

دوم

بعد ازتصویب توافق نامه ملی و اساسات استقرار مصالحه همگانی وسرتاسری آقای حامد کرزی بصفت رئیس رژیم فعلی افغانستان به اساس مواد قانون اساسی حالت اضطراررا اعلام نماید ویک حکومت مؤقت بیطرف تحت سرپرستی یک شورای عالی آغازبکار نماید .

سوم

قبل از اولین اجلاس شورای عالی وتشکیل حکومت موقت بیطرف قطعات نظامی و جنگی غیرنظامی ناتو به مراکز خود درداخل افغانستان برخواهند گشت. ومتعاقبا از شوری امنیت سازمان ملل متحد جدا تقاضا بعمل می آید تا هر دوجانب ذیدخل نظامی یعنی ناتو و مقاومت را بصورت شفاف به اعلان اوربند تشویق نماید.

چهارم

حکومت موقت بیطرف مؤظف است تا زمینه های ساختاری وامنیتی را برای خروج قوای ناتو ازافغانستان آماده ساخته و طی زمان محدود اجرائیوی خود اخراج نیروی های خارجی را ازافغانستان تسریع بخشیده، به اختتام رساند.

پنجم

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان با توجه واحترام به اعتقادات سیاسی تحریک طالبان وحزب اسلامی افغانستان درامر ایجاد یک نظام اسلامی جدا توقع دارد که برای ایجاد یک نظام مستقل ، آزاد و باثبات اصل رای مشروع هرفرد ملت را مراعات کنند و درین راستا صادقانه زمینه انعکاس مستقیم رای هر فرد ملت افغانستان را درساختار سیاسی آماده سازند. .

 

ومن الله التوفیق

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

14 جنوری 2012 مطابق 23 جدی 1390 هجری شمسی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *