تجاوز افراد مسلح پوليس بر یک دختر 13 ساله

 

 

تجاوز افراد مسلح پوليس بر یک دختر 13 ساله

شبکۀ اطلاع رسانی  افغانستان

یک دختر 13 ساله در شهر تالقان مرکز ولایت تخار مورد تجاوز جنسی 9 مرد مسلح قرار گرفت.
این دختر می گوید که چند روز قبل از سوی افراد مسلح ربوده شده و سه شب متوالی در حبس این افراد مسلح قرار داشته و از سوی آنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
افراد مسلح وی را روز دوشنبه (28 اسد) در حالی که وضعیت صحی خوبی نداشت، رها نمودند.
این دختر در حالی که صورتش را با چادر پوشانده بود، توام با گریه و ناله گفت: در جریان این شب ها من بی هوش بودم و هر زمانی که به هوش می آمدم و می خواستم یک چیزی پیدا نموده خود کشی کنم، به من شراب می خوراندند و دوباره بی هوش می شدم.
پدر این دختر که از گرفتن نامش امتناع ورزید نیز با گریه و فغان گفت: در این کشور رییس جمهور، دولت و قانون وجود ندارد، چرا به افراد مسلح اجازه داده می شود که بر دختران معصوم بی رحمانه تجاوز کنند.
وی گفت که اگر دولت چند تن از این افراد را در محضر عام اعدام نماید، دیگر کسی جرات نمی تواند بر اطفال بی گناه تجاوز جنسی نمایند.
پدر این دخترمی گوید که پنج تن از افراد که بر دخترش تجاوز جنسی نموده اند، سربازان پولیس سرحدی بوده و چهار نفر دیگر آن ها افراد ملکی می باشند.
در همین حال فضل احمد دانشجو مدیر جنایی ولایت تخار به آژانس خبری روز گفت: بعد از معاینات طبی معلوم شده که بالای این دختر تجاوز صورت گرفته است و ما شش نفر را به اتهام این قضیه دستگیر نموده ایم.
آقای دانشجو نیز تایید کرد که پنج تن از متهمان بازداشت شده سربازان پولیس سرحدی بوده و یک نفر دیگر آنان کارمند یک کمپنی خصوصی می باشد.
وی گفت که تحقیقات از این افراد آغاز شده است.
در همین حال مولوی عبدالباری راشد رییس حج و اوقاف ولایت بغلان می گوید: این عمل از نظر دین اسلام بدترین عمل پنداشته شده، و باید به عاملان آن بزرگترین مجازات داده شود.
وی گفت که این چنین عمل در هیچ دینی روا نبوده و در هیچ کشوری تا حال دیده نشده و به تازه گی در این اواخر چنین واقعیات ناگوار در افغانستان رواج پیدا کرده است.
همچنان خواستیم تا نظر مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال را در مورد داشته باشیم، اما آنان به دلیل مصروفیت آنان، نتوانستیم نظر آن کمیسیون را در زمینه داشته باشیم.
در این اواخر واقعیات تجاوز های جنسی در ولایات شمالی کشور افزایش یافته و به گفته مسوولان ولایت تخار این ششمین مورد می باشد که بر دختران خورد سن تجاوز جنسی صورت می گیرد.
در آخرین مورد یک دختر 8 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعدا به قتل رسیده بود.
پولیس آن ولایت می گویند که عاملان این قضیه را دستگیر نموده و دوسیه های شان در سارنوالی قرار دارد.
علت این واقعیات بیشتر خصومت های فامیلی و موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسوول خوانده می شود
.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *