اولین دادگاه غوث زلمی بی نتیجه پایان یافت

 

اولین دادگاه غوث زلمی بی نتیجه پایان یافت

شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان

دور اول دادگاه غوث زلمی و متهمین دیگر که صبح روز پنجشبنه 14 سنبله در دادگاه استیناف ولایت کابل دایر شده بود، بدون نتیجه به پایان رسید.
غوث زلمی سخنگوی اسبق لوی سارنوالی و رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به تاریخ 13 عقرب سال گذشته به اتهام چاپ ترجمه قران کریم تحت عنوان قرآن پاک به لسان دری، از سوی موظفین امنیت ملی کشور بازداشت و زندانی گردید.
علما و نمایندگان شورای ملی ادعا داشتند که در این کتاب آیات قرآن کریم تحریف شده است.
دور اول محکمه ابتدایی وعلنی غوث زلمی با چهار تن از شرکای جرمی اش، که تحت ریاست قاضی رحمانی در دادگاه استیناف ولایت کابل برگزار شده بود، رییس مجلس بعد از خوانش دوسیه های مربوطه متهمین، به سارنوال تحقیق و وکلای مدافع بازداشت شده گان هدایت داد، تا صورت دعوای و دفاعیه شان را ارایه نمایند.
توریالی منگل سارنوال تحقیق، سارنوالی امنیت کشور گفت:غوث زلمی با نشر و تکثیر کتاب تحت عنوان قران پاک، به خود وصف پیغمبری را داده است.
آقای منگل افزود که غوث زلمی با همکاری شرکای جرمی اش، به صورت آگاهانه دست به چاپ، نشر و تکثیر کلام الهی زده اند.
سارنوال تحقیق طی سخنانش از رییس مجلس خواست تا مجرمین را با نظرداشت قانون اساسی و قانون جزا، به جزای اعمال شان برسانند.
اما وکلای مدافع متهمین به نوبه خود ادعای سارنوال تحقیق را رد کرده،وطی دفاعیه شان ،موکل یک دیگر را متهم می شمردند.
سارنوال افضلی وکیل مدافع غوث زلمی، گفت:غوث زلمی جهت حسن نیت و خدمت برای مردم افغانستان، اقدام به چاپ این کتاب نموده است.
وی علاه نمود که ترجمه قرآن به لسان دری مربوط به موکلش نبوده بلکه آن را شخص به نام بختیاری ترجمه نموده است.
افضلی می افزاید، زلمی در تحقیقاتش گفته است که پول این کتاب را از نماز گزارن مسجد تمیم انصار جمع آوری نموده و قرار بود تا6 هزار جلد از آن را به چاپ برساند، ولی نسبت عدم پول کافی تنها هزار جلد این کتاب را در مطبعه نوری طبع نموده است.
به گفته وی، غوث زلمی نسخه این ترجمه را جهت صحه گذاشتن به قاری مشتاق، ملا امام مسجد تیم انصاری داده بود و بعد از مطالعه و مهر تایید ملا امام و جمع آوری پول از نماز گزاران مسجد یادشده اقدام به چاپ این کتاب نموده است.
اما سارنوال یعقوب وکیل مدافع قاری مشتاق ملاامام مسجد تمیم انصاری ادعای وکیل مدافع غوث زلمی را مبنی بر اخذ امضا قاری مشتاق جهت صحت بودن آن را رد نموده گفت:غوث زلمی با چال و نیرنگ امضای قاری مشتاق را به عنوان صحه گذاشتن ترجمه این کتاب گرفته است.
وی اضافه کرد که موکلش از سواد کامل برخودار نبوده و توانایی تحریر متن را ندارد.
وکیل مدافع قاری مشتاق درچاپ، نشر و تکثیر کتابی تحت عنوان قران پاک،غوث زلمی را مقصردانسته و از رییس مجلس خواست تا قاری مشتاق را با حفط حرمت، محکمه رها نماید.
همچنان عبدالعزیز وکیل مدافع محمد آصف، محمد وحید براداران غوث زلمی وعبدالقدیر افسرقوای هوایی کشور که متهم به فرای وی می باشند، گفت که چون زندگی غوث زلمی با نشر این کتاپ به خطر مواجه شده بود، محمد آصف و محمد وحید در همکاری عبدالقدیر، وی را غرض همرایی از کابل الی تورخم همراه بوده اند.
درهمین حال محمد عاطف مسوول مطبعه نوری که در چاپ این کتاب متهم شناخته شده می گوید که بعد از اخذ مهر تایید ملا امام مسجد تمیم انصار، مهرتایید اتحادیه ژورنالیستان و تصدیق غوث زلمی به چاپ آن پرداخته است.
وی افزود که در بدل چاپ یک شماره این کتاب، از نزد غوث زلمی مبلغ صد افغانی که جمعا یکصدهزار افغانی می شود اخذ نموده است.
لوی سارنوالی کشور، بعد از چاپ کتاب تحت عنوان قران پاک به زبان فارسی، حکم دستگیری غوث زلمی را به ارگان های امنیتی صادر نمود،که به تاریخ 13عقرب سال گذشته حین فرار درهمکاری دوبرادرش به وسلیه یک عراده موتر رنجر اردوی ملی به راننده گی یک دوست آنها از مربوطات تورخم بازداشت شدند.
قابل یادآوریست درحالیکه غوث زلمی با متهمین دیگر مدت ده ماه را درحبس ریاست امنیت ملی می گذراند،دور اول محکمه ابتدایی اش بی نتیجه اعلام به روزپنجشبنه هفته آینده موکول گردید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *