وزير ترانسپورت و هوانوردي به جرم اختلاس بركنار و ممنوع الخروج شد

 

وزير ترانسپورت و هوانوردي به جرم اختلاس بركنار و ممنوع الخروج شد

 

خبرگزاری صدای افغان

رئيس تحقيق جرايم دادستاني آقاي حفيظ الله حفيظ مي گويد: حميدالله قادري وزير ترانسپورت وهوانوردي روز گذشته از سوي حامدكرزي به جرم اختلاس پول حجاج افغان از اين وزارت بركنار شده واكنون تحت توقيف قراردارد.

اين اولين مورد از بركناري يك وزير به جرم اختلاس پول در دوره چندين ساله حامدكرزي بوده است.

از سويي ديگر رئيس كميسيون سمع شكايات مجلس سنا داكتر زلمي مجددي بر به دادگاه كشاندن وزراء ارشادوحج وترانسپورت وهوانوردي كشور تاكيد كرده است.

آقاي مجددي وزير ارشاد و حج وترانسپورت وهوانوردي را به بي كفايتي و دريافت پول اضافي از نزد حجاج متهم مي كند.

پيش از اين شماري از نمايندگان مجلس نمايندگان نيز گفته بودند كه وزارت ترانسپورت وارشاد وحج از نزد هر حاجي 250 دالر پول اضافي دريافت كرده اند.

با اين وجود آقاي حفيظ الله حفيظ مدعي است كه تحقيقات از مسئولين وزارت ترانسپورت از سوي دادستاني جريان دارد.

اين درحالي است كه شمار زيادي از حجاج به كميسيون سمع شكايات مجلس سنا از بي كفايتي و عدم قرارداد مسئولين با شركت هاي هوايي در خصوص انتقال آنان به عربستان شكايت كرده اند.

آقاي داكتر زلمي مي گويد: برخلاف ادعاهاي وزراي ارشاد وحج وترانسپورت آنان با هيچ شركتي درخصوص انتقال حجاج قرارداد نكرده اند.

گفته مي شود تا چند روز ديگر بايد انتقال حجاج به عربستان سعودي آغاز گردد.

 

 

فرمان حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تعیین سرپرست وزارت ترانسپورت وهوانوردی

 

آژانس اطلاعاتی باختر BNA

بتاسی ازمصوبه شماره 38 مورخ 20 عقرب سال 1387 مجلس عالی وزراء وبه منظور انجام بهتر امور به داکتر عمر زاخیلوال مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه سپرده میشود تا برعلاوه وظایف قبلی اش از امور وزارت ترانسپورت وهوانوردی نیزسرپرستی نماید.درفرمان ازخداوند متعال موفقیت های مزید به وی استدعا شده است.

 

 

 

دوتن ازقضات دیوان جزای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل حین اخذ مبلغ 3500 دالرامریکایی با الفعل دستگیرگردیدند

 

آژانس اطلاعاتی باختر BNA

دوتن ازقضات دیوان جزای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل امروز حین اخذ مبلغ 3500 دالرامریکایی ازطرف مسوولین مراقبت وکنترول با الفعل دستگیرگردیدند .ریاست نشرات ستره محکمه با تائید این خبربه آژانس باخترگفت: قضیه زیربررسی قراردارد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *