ستارۀ مشهور جهان موسيقی به دين مبين اسلام مشرف گرديد — سليمان شاه صوفی زاده

 

ستارۀ مشهور جهان موسيقی به دين مبين اسلام مشرف گرديد

 

تتبع ونگارش: سليمان شاه صوفی زاده

 

روزنامۀ مشهور  انگليسی  بنام The Sun”"  از اعلان رسمی مسلمان شدن "مايکل جکسن" آواز خوان  و ستارۀ مشهور موسيقی در جهان خبر داد.

اين روزنامه نوشته است که روز جمعه 21 نومبر 2008 مايکل جکسن طی مراسم خاصی در منزل دوستش در شهر لاس انجلس امريکا، در حاليکه کلاهی به سر، و لباس متفاوت با لباسهای قبلی اش (مناسب حال يک مسلمان) به تن داشت به حضور امامی بر زمين نشست و با خواندن کلمۀ شهادة، اسلام آوردنش را اظهار نمود.

وی در اين مجلس در حضور حاضرين مجلس و در موجوديت ستارۀ مشهور موسيقی " کت ستيفن" که بعد از اسلام آوردن به نام " يوسف اسلام" شهرت دارد، تعهد سپرد که زندگی اش را در روشنی و پيروی از ارشادات قرآن کريم سپری خواهد نمود.

 

اين در حاليست که چند روز بعد نظر به ادعای شيخ عبدالله بن حمد آل خليفه پسر دوم پادشاه بحرين عليه مايکل جکسن، وی بايد برای باز پرسی در مورد ادعائی که گويا وی مبلغ 4،7 مليون جنيه استرلينی ( معادل تقريباً 7 مليون دالرامريکايی) قرضه اش را بوقت آن نپرداخته، ودر آن خيانت صورت گرفته است ، به محکمه ای در لندن حضور يابد.

 

مصدر مذکور نوشته است که در مراسم مسلمان شدنش آقای جکسن که قبلاً از جملۀ معتقدين يهوۀ يهودی بود گفت: "درين اواخر در حاليکه برای تهيۀ البوم جديدم از ستوديوهای دوستم " ستيف پارکارو" که يک کيبوردنواز وکمپوزيتور آهنگ های البوم " ترلر" جديدم ميباشد استفاده می نمودم، بعد از گفت وشنود ها وملاقات های پی در پی با دوستان ديگرم آقایی "ديويد وارنسبای" که يک آهنگ نويس مشهورکانادايی بوده و آقای فيليپ بوبال که پروديوسر ميباشد وهردو قبلاً به اسلام مشرف شده بودند، تحت تأثير گفتار وکردار آنها قرار گرفته معتقد به دين مبين اسلام گرديدم.

 وی اضافه نمود: " دوستان مسلمانم به من در پهلوی توضيح امور ومعتقدات اسلامی، جريان اسلام آوردن شان ودلايل آنرا با بيان اينکه چگونه ايشان بعد از ايمان به اسلام به انسانهای نيک وبرتری مبدل گرديدند حکايت می نمودند".

وی در مراسم خاصی که برای اعلان مسلمان شدنش برگزار نموده بود در موجوديت همان دوستان نزديکش که وی را در کسب سعادت مشرف شدن به دين مبين اسلام همکاری ورهنمايی نموده بودند، بعد از خواندن کلمۀ شهادة از جملۀ دو اسم جديد (مصطفی وميکائيل) که برايش از طرف حاضرين مجلس وامام مسجد پيشکش گرديد، اسم ميکائيل که اسم يکی از ملائک مقرب الهی بوده وتقريباً مشابه ونزديک به اسم فعلی اش ميباشد، انتخاب نمود.


گرچه مايکل جکسن از چندين سال قبل تحت تأثير دين مبين اسلام قرار گرفته بود ونيت آنرا داشت تا همانند برادرش "جيرمين جکسن"  که در سال 1989 ميلادی به دين اسلام مشرف شده است، پيرواين آئين گردد، ولی هنوز به علت مصروفيت ها، دوری و نبود تماس با افراد چون دوستان مسلمانش و علل ديگری، از کسب اين سعادت بزرگ بی بهره مانده بود.   

خوشبختانه امروز مايکل جکسن از رهنمايی و همکاری دوستان خوبی چون برادرش، يوسف اسلام، دوست آهنگ نويس کانادايی اش ، دوست پروديوسرش و دوستان و افراد صالح وخوب ديگر برخوردار است که ان شاءالله سبب راهيابی درست و خوشبختی دنيا وآخرت برايش خواهند بود.

ما هم به نوبۀ خويش مؤفقيت های بيشتر و توفيق پيروی کامل از دين مبين اسلام را از بارگاه ايزد متعال به خود، به وی وبه سائر مسلمانان جهان استدعاء مينماييم.

 

اينک برای تعقيب اخبار ومطالب مربوط به مسلمان شدن مايکل جکسن لطفاً بر لينک های ذيل کليک کنيد:

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=15MADfCVcHs&eurl=http://www.blinkx.com/video/michael-jackson-converts-to-islam/2LchKwD9cdfjXzrZdE5Rtg

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GQsk4FBQu7w

 

http://www.youtube.com/watch?v=2fUhfHf57sY

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *