قابل توجه علاقمندان گرامی سايت!

 

قابل توجه علاقمندان گرامی سايت!

 

 

با تأسف فراوان به اطلاع عزيزان و علاقمندان صدای افغان ميرسانيم که نظر به اطلاعات حاصل شده از مرکز عمومی (Web hosting service ) به اثرمشکلات و عوارض تخنيکی که چند روز قبل (از تاريخ 11 جولای 2009 الی 14 جولای 2009) برای مدت چهار روز درآن مرکزبه وجود آمده بود، تعدادی از ايميل های ارسالی عزيزان در آن مدت قبل از رسيدن آن به ما ضايع و ناپديد شده اند، بناءً با آنکه تقصير متوجه ما نبوده و در مقابل امری انجام شدۀ که مربوط به مرکز عمومی (Web hosting service ) ميشود قرار گرفتيم، از عزيزانیکه ايميل فرستاده اند و به ما نرسيده است، معذرت ميخواهيم و خواهشمنديم تا در صورت لازمديد آنرا دوباره بفرستند و بخاطر نشر متأخر مطالب ارسالی شان مارا معذور بدانند.

شاد و کامگارباشيد.

ادارۀ صدای افغان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *