انتخابات دیگر برای انتخاب دیگر؟

 

 

انتخابات دیگر برای انتخاب دیگر؟

بی بی سی فارسی

 

دو ماه انتظار سر انجام به پایان رسید. انتخابات ماه اگست ریاست جمهوری افغانستان که درست دو ماه پیش برگزار شد بدون برنده اعلام شد و به دور دیگر موکول شد.

دور دوم انتخابات هفتم نوامبر برگزار می شود.

۱۸ روز، زمان کوتاه برای یک کار بزرگ:

همه چیز باید سر از نو صورت گیرد. آنهم در دو هفته. برای برگزاری انتخابات قبلی ده ماه کار صورت گرفت. اکنون باید کار ده ماهه در دو هفته انجام شود. و این مساله مشکلات زیادی را پیش روی دست اندرکاران انتخاباتی قرار خواهد داد.

انتقال برگه ها به حوزه های و مراکز رای دهی :

برای برگزاری انتخابات باید کارت ها یا برگه های رای دهی از نو چاپ شود. کمیسیون برگزاری انتخابات برای این منظور از قبل آمادگی گرفته است .

این برگه هاباید به تمام ولایات و واحد های اداری و سر انجام تمام حوزه های رای دهی به سرعت منقتل شود. در شرایط افغانستان که انتقال این برگه ها از راه زمین به لحاظ خرابی راهها و وضع امینتی آسان نیست باید اینکار از طریق هوا انجام شود. برای اینکار باید تمام امکانات هوایی ارتش افغانستان که تنها چند هواپیما و هلیکوپتر فرسوده دارد به کارگرفته شود. روشن نیست که چنین زمینه ای تا چه حدی برای کمیسیون انتخابات میسر است.

سرما و دلسردی مردم:

در بیشتر ولایات افغانستان، هوا روبه سردی گراییده و حتی در برخی از نقاط مرتفع این کشور برف باریده است.

مردم افغانستان که با اندکی بی میلی در انتخابات دو ماه پیش شرکت کردند با یک وقفه طولانی و بن بستی که در اعلام نتایج انتخابات به وجود آمد و نیز اتهامات تقلب گسترده در این انتخابات، به نظر نمی رسد که میل چندانی برای شرکت در دور دوم داشته باشند. به ویژه که امنیت یکی از چالش های اصلی در انتخابات دوهفته بعد خواهد بود.

چالش امنیتی:

این نگرانی نه تنها در میان مردم وجود دارد بلکه رییس جمهور کرزی نیز در کنفرانس خبری روز سه شنبه خود از جامعه جهانی خواست امنیت انتخابات را به نحو مطمئن تری تامین کنند تا مردم بدون هراس حاضر شوند به حوز ه های رای دهی بروند. درانتخابات قبلی افغانستان دهها تن از رای دهندگان و مامورین امنیتی افغان در اثر خشونت ها جان باختند و بدون شک انتخاباتی که قرار است تا دو هفته دیگر برگزار شود نسبت به انتخابات قبلی آسیب پذیر تر خواهد بود.

آگاهی عمومی:

مردم پس از دو ماه باید بار دیگر به مراکز ری دهی بروند چرا؟

وقتی اواخر روز سه شنبه (20 آگست) اعلام شد که انتخابات به دور دوم رفت برخی ازشهروندان کابل پایتخت می پرسیدند دور دوم برای چی؟

اکنون نه تنها برای مردم پایتخت بلکه برای ساکنان دور افتاده ترین روستاها که دسترسی محدودی به وسایل ارتباطاطی دارند باید توضیح داد که چرا باید آنها بار دیگر رای بدهند.

برای اینکار در 18 روز تبلیغات گسترده ای برای آگاهی عمومی در مورد ضرورت و نحوه برگزاری انتخابات دور دوم نیاز است.

دو انتخاب: این یا آن!

اکنون دیگر به جای 32 نامزد که در انتخابات دو ماه پیش ریاست جمهوری افغانستان وجود داشت در برابر مردم افغانستان دو نامزد قرار دارد.حامد کرزی و عبدالله عبدالله.

مردم از این دو یکی را انتخاب کنند. اما مردم باید بدانند که این دو چه خصوصیتهای سیاسی دارند و با یکدیگر چه تفاوتهایی دارند .

در این حدود چند روز باقی مانده باید این دو نامزد مرم را قانع کنند که تجربه گذشته تکرار نخواهند شد و با شفافیت عمل خواهند کرد و مردم چاره ای ندارند جز اینکه از میان این دو یکی را انتخاب کنند. این یا آن؟

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *